Till startsida

Eftersom Passion for Projects Congress 2022 är framflyttad så kommer årsmötet 2022 att hållas online den 15 mars 2022 kl. 17:30 till 18:30.
Bokning sker via kalendariet (endast medlemmar i PMI Sweden Chapter)

2022-01-26