Till startsida

Medlemsvärde är något vi aktivt strävar efter att öka i PMI SE och tack vare en årlig enkätstudie får vi värdefull information kring alla medlemmar för att uppnå detta och veta om vi är på rätt väg.

 I år lottar vi ut 2 PMI SE medlemskap (värde 25 $) för dig som deltar i undersökningen. Skicka en skrämdump på att du har deltagit i undersökningen till .
*Notera att medlemskapet måste kombineras med ditt PMI medlemskap  

Var hittar jag undersökningen?
I din mail med rubriken:“Feedback Needed - 2020 PMI Sweden Chapter Satisfaction Survey”, avsändare är: PMI Market Research

Deadline?
11:00 PM EST on 15 December 2020
 

Resultat från 2019 visar på en positiv trend men vi vet att det finns mer att göra. Nedan kan ni finna lite av resultatet från förra årets enkät. 

 

 
 

 

 

2020-11-23