Till startsida

Forskning om PMO - Respondenter sökes

Företag och organisationer är ständigt på jakt efter nya modeller och metoder som kan bidra till mer framgångsrika projekt. En av de mer framstående satsningarna på senare tid är upprättandet av ett projektkontor, Project Management Office (PMO). 

Ett projektkontor kan ha en rad olika funktioner men ett av de övergripande syftena är att öka chanserna för framgångsrika projekt. Vi vill med vår forskning studera vilka av alla de funktioner och roller som projektkontoret tar på sig som är de mest bidragande till framgången hos ett projekt.

Stöd vår forskning genom att svara på ett antal flervalsfrågor om just ditt projektkontor och hjälp oss hitta vägen till mer framgångsrika projekt!

Tilltänkt målgrupp: Projektledare och projektkontorsmedlemmar

Ungefärlig tidsåtgång: 10-12 minuter

Sebastian Andrén & Mohamad Sahyouni

Projektledare och MBA studenter vid Blekinge Tekniska Högskola

Länk till frågeformuläret:  (Notera att alla frågorna är på engelska)

https://goo.gl/forms/FBvvHpCOzR4aFogz2

2019-03-26