Till startsida

Du kan också göra en insats för de som drabbas av kriget i Ukraina!

(In English below)

Den 24 februari utsattes den suveräna och demokratiska staten Ukraina för ett militärt och oprovocerat angrepp från Ryska Federationen. PMI Sweden Chapter står upp för mänskliga rättigheter, samarbete mellan länder, organisationer och individer, samt arbetar för en fredlig och hållbar värld. Därför fördömer vi starkt detta olagliga och brutala angrepp och markerar vår solidaritet med Ukraina och dess folk i deras utsatta situation.

För att ytterligare sätta kraft bakom vårt ställningstagande sätter nu vår volontärsgrupp upp en lista där man kan anmäla sitt intresse för att hjälpa människor på flykt eller inne i Ukraina. Du kan hjälpa till genom volontärsarbete för organisationer för humanitärt arbete, med bas i Sverige, eller annat EU-land. Du kan även bidra genom att ge direkta möjligheter till ukrainska flyktingar här i Sverige.

Vi är en organisation med många som kan göra skillnad genom våra mångsidiga kunskaper och förmågor. Ju mer samverkan mellan civilsamhället och näringslivet, desto starkare och mera motståndskraftigt kan vi bygga vårt samhälle.

Vi välkomnar också humanitära organisationer i Sverige och andra EU-länder att kontakta oss på om ni är i behov av professionell expertis för att stödja era insatser för Ukraina och alla människor som är drabbade av kriget i landet.

Du hittar formulär för volontärs-registrering nedan. 

 

In English

On February 24th, the sovereign and democratic state of Ukraine was subjected to a military and unprovoked attack by the Russian Federation. PMI Sweden Chapter stands up for human rights, cooperation between countries, organisations and individuals, and works for a peaceful and sustainable world. That is why we strongly condemn this illegal and brutal attack and mark our respect and support for Ukraine and its people in their vulnerable situation.

We also want to put action behind words. Therefore our volunteer group is now mobilising a list where you can register your interest in helping people on the run or inside Ukraine by volunteering for a humanitarian / civil society organization in Sweden or another EU country, or by providing direct opportunities to Ukrainian refugees in Sweden.

We are an organization with many professionals who can make a difference through our diverse knowledge and abilities.The more collaboration between civil society and the business sector the stronger and resilient we can build our society. 

We also welcome the humanitarian and civil society organizations in Sweden and other EU countries to contact us at if you are in need of professional expertise to support your efforts for Ukraine and all people who are affected by this war in Ukraine.

 

Formulär för volontär-registrering för experter som vill hjälpa Ukraina:


Jag kan hjälpa till (välj ett eller flera alternativ):
Jag kan hjälpa:
 

 
 

 


TACK!

 

 

2022-03-03