Till startsida

Den nuvarande PMP-examens innehåll och utseende förlängs

PMI har pga situationen kring Coronavirus (COVID-19) bl.a. beslutat följande kring den certifieringsändring som var planerad till 1 juli:

  • Att förlänga den nuvarande PMP-examens innehåll och utseende till 31 december 2020. Den nya PMP-examen med nytt uppdaterat innehåll startar m.a.o. 2 januari 2021.

  • PMI kommer automatiskt att förlänga alla kandidaters behörighetsperioder till och med den 18 januari 2021.

  • PMI avstår från avgifter för omplanering av tentor.

  • Om en kandidat nyligen planerade en tentamen och betalade en avgift, kommer vi att återbetala den.

  • Läs mer på följande länk: https://www.pmi.org/about/coronavirus-single-source-message

Angående lokaler för examina:

Har du fler frågor kring detta titta på nedanstående länk, där finns kontaktvägar som chat, epost ochtelefon. https://www.pmi.org/about/contact/emea

2020-03-19