Till startsida

De uppdaterade stadgarna godkända

Nu är stadgarna uppdaterade och förhoppningsvis stabila för en tid framåt. 

Deltagande var lägre denna gång än vid den första ratificeringen. 78 personer valde att aktivt ta ställning till de föreslagna förändringarna. Förändringarna blev godkända med 95-99% majoritet. Av de som har röstat nej så har ingen lämnat några kommentarer (gör gärna det, vi läser dem med stort intresse).

De uppdaterade stadgarna återfinns här.

Vi planerar en ny översyn hösten 2016, men det behöver inte betyda att några uppdateringar kommer att behövas. En årlig översyn kommer att göras för att säkerställa att stadgarna är aktuella och ger medlemmarna trygghet i hur föreningen drivs och utvecklas samt styrelsen möjligheter att arbeta på ett effektivt sätt.

VI är idag en liten grupp som jobbar med governance-frågor vilket omfattar allt från stadgar till affärsplan via mognadsmodeller och rutiner. Om någon har ett intresse inom governance och/eller operational excellence samt är intresserade av att hjälpa till med den typen av frågor får ni gärna höra av er till mig

 

2015-12-16