Till startsida

Kära medlemmar,

Vi närmar oss ett nytt år och det är dags för vårt årliga val och röstning på kandidater till PMI SE styrelse, valberedning och revisorer.

I enlighet med våra stadgar utlyser vi härmed valet som kommer att genomföras med start i mitten-slutet av januari och pågå i enlighet med stadgarna under 30 dagar.

Valet genomförs elektroniskt m.h.a. en lösning som tillhandahålls av PMI centralt och röstning sker på valberedningens förslag på kandidat till respektive roll som är ämne för nyval, omval eller fyllnadsval. Röstningen sker genom att varje medlem har möjlighet att välja att acceptera valberedningens förslag genom att rösta JA eller välja att inte acceptera valberedningens förslag genom att rösta NEJ.

Resultatet av valet presenteras på årsmötet i mars 2020.

Mer information om kandidater och valet kommer i januari månad.

Med vänliga hälsningar PMI SE Valberedning

Patrik Bergström, PMP Chair Nominating Committee

Per Anevik, PMP Member Nominating Committee

Johanna Johansson, PMP Member Nominating Committee

Susanne Henning, PMP Member Nominating Committee

2019-11-15