Till startsida

Call for speakers

The organizing committee is glad to invite you to participate in our annual Passion for projects- a PMI Sweden Chapter congress. The event will be held on 9 - 10 March 2020 at. Clarion Hotel and Congress Malmö Live, Malmö, Sweden .

Call for Papers for the 10th Annual PMI Passion For Projects 2020 Congress is now open. The committee invites participants from around the world to submit their work in order to actively participate in the congress.

Do not miss the opportunity to share your research, knowledge and experiences with over 500 professionals and colleagues as well as educators, sponsors and consultants.

Passion for Projects is the biggest gathering in Scandinavia organized by the Project Management Institute (PMI) for project, program and portfolio managers, leaders and all the people who are passionate and interested in project management. The congress has a worldwide outreach and brings in international and national renowned speakers. This year conference´s theme is 'Orchestrating projects in a transforming world' and it consists of 4 parallel sessions including about 20 speakers and one interactive track touching on the PMI Talent Triangle areas.

We are looking for innovative and interesting material and we wish to receive abstract that preferably covers one of the following topics:

- How emerging human side trends will impact project management

- Creating value through sustainability-and-sustainable projects that includes business cases for a circular economy

- Empowering teams to embrace innovation, technology, disruption and value in projects

The abstract, composed of 250 words maximum, should be submitted no later than 4th October and all the applicants will be notified of acceptance no later than 30th of October.

Selected speakers will be given about 30 minutes to give their inspirational talk, and shall expect an additional 10 minutes for questions.

Feel free to contact the Program & Speakers committee for any inquiry regarding the submission process.

https://forms.gle/TnekdYEkXrd4i8ng6

Information på svenska:

Planeringskommitéen har den stora glädjen att välkomna dig att delta på vår årliga Passion for Projects - en PMI Sweden Chapter kongress. Evenemanget kommer att hållas 9 - 10 mars 2020 på Clarion Hotel and Congress Malmö Live.

Föredragsinbjudan 'Call for Speakers' för den 10: e årliga PMI Passion For Projects 2020-kongressen är nu öppen. Kommittén välkomnar deltagare från hela världen att presentera sitt arbete och aktivt delta i kongressen.

Missa inte möjligheten att dela din forskning, kunskap och erfarenheter med över 500 proffs och kollegor samt utbildare, sponsorer och konsulter.

Passion for Projects organiseras av Project Management Institute (PMI) och är den största samlingen i Skandinavien för projekt-, program- och portföljförvaltare, ledare och alla individer som är passionerade och intresserade av projekt. Kongressen har en global räckvidd och tillhandahåller internationella och nationella kända talare. Årets konferenstema 'Orchestrating projects in a transforming world' och består av fyra parallella sessioner med cirka 20 talare, inklusive ett interaktivt spår som berör de tre sidorna i PMI's 'Talent Triangle".

Vi letar efter innovativt och intressant material och vi vill få abstrakt som täcker ett eller fler av följande ämnen:

- Hur nya trender på det mänskliga planet påverkar framtidens projektledning

- Hur skapas värde genom hållbara projekt som inkluderar business case med fokus på cirkulär ekonomi

- Hur kan team stärkas att bli mer mottagliga för innovation, teknik och förändring

Abstraktet (sammanfattningen), bestående av högst 250 ord, ska skickas in senast den 4 oktober och alla sökande kommer att meddelas om de beretts plats senast den 30 oktober.

Valda talare kommer att ges cirka 30 minuter för att hålla sitt inspirerande föredrag och ska förvänta sig ytterligare 10 minuter för frågor.

Kontakta gärna programutskottet för frågor om din ansökan eller ansökningsprocessen.

https://forms.gle/agtHbak5tEnz9nP36

 

2019-09-05