Till startsida

Bli involverad i Passion for Projects 2017– En Project Management Institute Open Congress!

Call for Papers till Passion For Projects 2017 Congress, som hålls för åttonde året, är nu öppen och konferenskommittén välkomnar deltagare från hela världen att delta och dela med sig av forskning, kunskap och erfarenheter.

Vi letar efter nytt, innovativt och spännande material och efterfrågar föredrag från er, som täcker ett av följande ämnen: 

- Projektledning

- Strategisk företagsledning

- Program- & portföljhantering

- Ledarskap

- Agila utvecklingsmetoder

Nytt för 2017, och som en del av PMI Sweden´s ”Corporate Outreach”- initativ, anordnar vi ett speciellt spår som fokuserar på projekt inom organisation. 

Vi välkomnar också förslag på föredrag inom följande ämnen, men inte begränsat till dessa:

- Överbrygga klyftan gällande samarbete mellan högsta ledningen, linjechefer och projektorganisationen 

- HR:s roll som en strategisk affärspartner när det gäller affärsprocesser relaterade till projektledning

- Hur man ska hantera balansen mellan ”business as usual” och behovet av snabbare, innovativ förändring i osäkra tider

För att ansöka om en plats som talare – klicka på denna länk:

https://goo.gl/forms/HDuKMEM2sPW4Pr2q2

Välkommen att maila oss om ni har frågor angående er

ansökan eller ansökningsprocessen: 

.

2016-10-26