Till startsida

Bäst resultat med rätt kompetens

Ta gärna del av den här artikeln från decemberupplagan av VD-tidningen som ges ut till VD:ar, styrelser och ledningsgrupper. PMI SE arbetar nu aktivt med att nå ut till företag. I synnerhet vänder vi oss till organisationsledare för att dela med oss av våra insikter och kunskaper. Vi vet att det är där agendan för verksamheten sätts och förutsättningarna för projektverksamheten skapas. Om din organisation har intresse av att komma i kontakt med oss, tveka inte att höra av dig! I dagsläget är vi ett 10-tal volontärer som arbetar med de här frågorna men vi behöver bli fler.

Hämta artikeln

2015-12-16