Till startsida

174 PMI volontärsledare från Europa deltog i möte i Malmö

Nästan all chapters i Europa skickade deltagare till PMIs kunskaps- och nätverksmöte för mestadels styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner, som ägde rum i Malmö den 17-19 november 2017. 

Det är första gången som ett internationellt PMI möte ägde rum i Sverige. Mötet arrangeras av det svenska chaptret PMI SE tillsammans med PMI:s Europa kontor i Bryssel i ett gemensamt projekt. Syftet med mötet är att samla, sprida och dela kunskap om hur man smartast driver ett chapter - tips och ideer delas frikostigt samt ett brett och internationellt nätverkande.

Tack alla volontärer för det värdskap och härliga stämning vi bidrog med och som deltagare, sponsorer och medarrangörer vittnar om var unikt och värmande - vår passion smittar !

In English:

174 PMI volunteer chapter leaders from Europe gathered in Malmö Sweden

Almost all chapters available and in formation in Europé were represented in the international meeting that took place in Malmö Sweden during 17-19 November.
It was the first time that an international PMI meeting took place in Sweden. The meeting is arranged by the local chapter, in this case PMI Sweden chapter and PMI's European office in Brussels in a joint-Project. The purpose of the meeting is sharing knowledge, learn from each other and network of course - ideas are shared very generously. Participants are mainly chapter leaders but also key volunteers from european PMI chapters.

We would like to take the opportunity to THANK all PMI SE volunteers for the enthusiastic atmosphere that made the event memorable and unforgettable - our passion is contagious!

 

2017-12-06