Till startsida

Profiler genom åren - Cecilia Svensson

Här får du träffa Cecilia Svensson, nuvarande ordförande i PMI Sweden Chapter. En driftig person som i olika roller format PMI Sweden Chapter till dess nuvarande form.

Berätta gärna lite om hur din resa med PMI SE har sett ut

Jag arbetade som projektledare och hade gått på några seminarier i Malmö och Lund som arrangerades av PMI Sverige. Jag tyckte de var intressanta och lärorika och jag lärde känna människor som utvecklade mig i min profession. 

Sommaren 2010 när jag fick nyhetsbrevet så nämndes det att man i South Branch skulle göra en verktygsdag och att man kunde bli volontär för genomförandet av den, så jag anmälde mig. Att genomföra den dagen med andra professionella volontärer gav mig en sån kick att jag sedan ville fortsätta som volontär. Det gav energi, nätverk och kompetens på en och samma gång!

Jag har haft förmånen att jobba i många olika roller och det har varit väldigt lärorikt och givande för mig och 2011 blev jag vald till Årets Volontär för mina insatser, nominerad av mina volontära kollegor.

Cecilia Svensson

Vilka historiska händelser inom PMI SE tycker du är värda att uppmärksamma?

1998 - grundandet av PMI Sweden chapter

2007 - IBM och Ericsson tilldelas PMI Excellence Award

2011 - Passion for Projects Congress genomfördes för första gången - i Göteborg

2015 - vi gör om hela plattformen för hemsidorna - www.pmi-se.org samt www.passionforprojects.org

och parallellt blir jag chaptrets första kvinnliga Ordförande

2016 - Ralf Mueller tilldelas PMI Fellow för sina samlade insatser projektledning samtidigt som styrelsen för första gången består av hälften kvinnor respektive män

2017 - PMI lanserar en ny strategi globalt som fokuserar på den enskilda individens kontinuerliga kompetensutveckling inom projektledning

Vilka vinster har du gjort av att engagera dig i PMI SE?

Nya vänner, mitt nätverk har fullständigt exploderat (olika branscher, olika geografiska områden, internationellt, nationellt, olika roller i projekt ....) och jag har utvecklats som projektledare med allt jag lärt mig på alla de seminarier och kongresser jag deltagit i. 

Att dessutom välja att vara ideellt arbetande ledare har varit en utmaning jämfört med annat ledarskap jag provat på, men också det absolut roligaste, mest givande och mest lärorika. Jag är tacksam för att jag fick och vågade ta chansen. Jag är omgiven av så många professionella volontärer och vi bygger denna svenska project-community tillsammans - det ger mig glädje, energi och jag känner stolthet över mitt yrke och alla de som jag har förmånen att utvecklas med.

Vilket område inom projektledning tycker du är extra intressant just nu?

Jag tycker det är intressant med hur organisationer mognar i sitt projekt-tänk just nu. Beslutsfattare använder projektformen för att driva sina affärer och strategierna genomförs med portföljledning. Det går i linje med PMI's Talent Triangle som menar att kompetensen projektledning består av teknisk projektledning, ledarskap och kopplingen till strategi och affärerna.

Intressant är också att både kvinnor och män ser projektledare som ett framtidsyrke i Manpowers undersökning från 2017 i Sverige. Vi arbetar ju fokuserat med att PMI SE ska vara ett inkluderande nätverk för alla som är verksamma inom vår profession.

Vad önskar du se händer i framtiden inom PMI SE?

Att vi fortsätter att vara ett levande forum för kunskap som än mer etablerar vikten av professionell projektledning.

Att vi är ett inkluderande nätverk som stimulerar individer att mogna och utvecklas kontinuerligt i sitt ledarskap för projekt, program och portfölj under hela individens liv. 

Tänk om vi blir det naturliga nätverket från individens unga år och tills det att hen är en sponsor eller VD. 

Ett kontinuerligt lärande leder till bättre strategigenomföranden och än mer framgångsrika och hållbara projekt i Sverige!

Avslutningsvis, varför är projektledning viktigt?

För mig är projektledning den kompetens jag använder mig av när jag ska realisera en dröm jag har oavsett om jag ska renovera min bostad, ordna en fest, genomföra en cup i idrottsföreningen - jag drömmer om att alla, oavsett ålder, skulle få möjligheten att lära sig detta sätt att arbeta – varför inte redan i skolan - att se samma mål, att genomföra det och njuta av resultatet.