Till startsida

Vässa dina kompetenser som Teamcoach

Tillbaka igen i vardagen efter några månaders härlig avkoppling och ledighet. Nu ska man in och vara en del av arbetsgruppen, träningsgruppen, yogagruppen, föräldragruppen, Innebandyföräldragruppen, Projektgruppen… Direkt dyker det upp många tankar runt team och hur olika team fungerar på olika sätt, olika bra och olika framgångsrikt.

Hur påverkar Teamcoachen teamet och Vad är det egentligen Teamcoachen kan göra och inte göra för att påverka teamet i olika riktningar och på olika sätt? Dr L Michael Hall har utvecklat en benchmarking-modell som besår av ett antal färdigheter som kan tränas och mätas som används inom Meta-Coaching för att kartlägga, mäta och främja kompetensutveckling för teamcoacher.Michael Halls modell innehåller teorier grundade på decenniers forskning inom human-psykologi och gedigna modeller framtagna från framgångsrika personer och grupper.

Här följer 9 färdigheter för en Teamcoach att utveckla.

  1. Att sätta ramar – En teamcoach som använder ramar på ett framgångsrikt sätt ligger steget före, är på det klara med vad som ska undvikas och har bestämt sig för vad som är relevant och önskat resultat. Nyckelord här är att avgränsa, vara tydlig, ha klara spelregler och fokusera på resultat.

  2. Stötta och värdesätta gruppen – genom att sälja in gruppen till gruppen både i staren och under resans gång, skapas ett klimat i teamet som gör att var och en till fullo engagerar sig och kliver in i processen.                                                                                                                                                          

  3. Lyssna på gruppen – Den som behärskar förmågan att verkligen lyssna signalerar för gruppen att den är viktig, att gruppens synpunkter är värdefulla. Detta bidrar till en ökad känsla av samhörighet och tillhörighet bland deltagarna.

  4. Ställa frågor – Frågorna är till för att aktivera gruppen, att skapa engagemang och fokus. Genom att teamcoachen berättar mindre och ger färre direktiv får var och en i gruppen större möjlighet att bidra. Det skapar också en större medvetenhet om att alla resurser och svar finns i gruppen.

  5. Att inducera tillstånd – Färdigheten i att inducera tillstånd är nödvändig för att gruppen ska få tillgång till sina resurser och för att gruppen ska nå sin fulla potential. Med rätt tillstånd i gruppen ges tillgång till gruppens alla resurser.

  6. Ge & ta emot feedback –Genom att vara uppmärksam på det som kontinuerligt sker i gruppen får du som teamcoach en ovärderlig feedback på var gruppen befinner sig för att anpassa ditt arbete och förbereda dig på nästa steg. Det är också källan till att du som coach kan lära dig av gruppen och utvecklas.

  7. Att styra gruppen –Styra och skapa tydlighet genom att hela tiden ligga ”steget före”. Bra förutsättningar skapas genom att sätta upp tydliga regler, fördela roller, upprätta mål och ledstjärnor för att underlätta processen.

  8. Utmana gruppen –  Att utmana är att förutsätta att alla kan utvecklas och lära sig mer och ibland behöver en ledare visa på områden som behöver utvecklas eller trycka på när gruppen är osäker och tvekar. Det är en uppmaning till gruppen och deltagarna att visa mer och ta för sig, det inbjuder alla att kliva fram och öka prestationen.

  9. Inleda och Avsluta – under inledningen skapar man de bästa förutsättningar för att gruppen hamnar på samma spelplan, har samma förväntningar, gemensam förståelse och att alla tittar åt samma håll. Är redo att aktivt bidra till att processen startar. Ett bra avslut innebär att fånga upp deltagarnas lärdomar, insikter och beslut. 

När vi pratar om rollen som Teamcoach så handlar det om att kunna använda alla våra kunskaper och färdigheter på ett ändamålsenligt sätt så de omvandlas till en kompetens.

Ju mer vi tillämpar och tränar våra färdigheter och är öppna för feedback desto mer kompetenta blir vi och desto mer utvecklas vi i vår roll. I Idrottsvärlden har det under lång tid jobbats mycket med teamet och Ledare utbildas i att coacha teamet.

Som projektledare behöver vi då ett bredare register att hantera den dynamiska grupprocess som pågår i en grupp och hålla energin uppe i gruppen under långa processer. Framgången finns i konststycket att skapa synergi mellan siffror och resultat och gruppens mänskliga dynamik.

Carina Juserius

Utbildare, Tränare, MetaCoach, på Kompus Kompetensträning

För dig som vill läsa mer om Team Coaching: Dr L Michael Hall "Group and Team Coaching"

 

Carina är projektledare hos organisationen Mentor och deras initiativ MentorTrainee som får ungdomar mellan 15 och 18 år, som har eller haft en mentor, hjälp på vägen mot sitt första jobb. Dessutom har Carina genom det egna företaget Kompus Kompetensträning AB under många år coachat företag och team som vill utmana sig själva att hitta sin egen framgångsstrategi. Carina har många års erfarenhet att jobba med metoder från NLP, Meta-Coaching och Mental Träning. 

2018-10-08