Till startsida

Utvecklas genom att träna din kompetens

De flesta av oss känner igen sig i att Ibland upplever vi att vi inte kan förändra och påverka vår omgivning. Det kan vara saker som krav på att hantera stora informationsmängder som skapar splittrad koncentration eller att vi saknar motivation och tydlig riktning, eller att det sällan blir något av alla goda idéer. Många möten men ingen action. Det kan vara brister i förståelse för våra olikheter, eller att vi pratar förbi varandra. Kanske att vi känner oss tyngda av mängden arbetsuppgifter, att vi hamnar i konflikter och missförstånd eller att det är långa beslutsprocesser.

Kan vi lära oss att kontrollera vår omgivning på ett bättre sätt?

Alla kan bli bättre på att träna sina förmågor. Det handlar mycket om att lära sig reflektera för att bli medveten om varför man tänker som man gör.

Vi är programmerade med olika vanor och för att kunna bryta dem krävs att man blir medveten om hur dessa ser ut. Efter att ha gjort det gäller det att hitta ett nytt sätt att arbeta på och sedan träna på att få det att fungera.

Inom idrotten tränar man 80% och spelar match 20%, men hur ser det ut i arbetslivet? Där pågår dagligen skarpa lägen där krav och resultat präglar arbetssituationen. Möjlighet till utveckling sätts åt sidan och To-do´s styr mer än vad det utvecklar. Det behövs mer än någonsin konkret och utvecklande kompetensträning så medarbetare kan prestera.

Om vi påstår att medarbetarna är företagets viktigaste och mest värdefulla resurs. 

Vad och hur kan vi då inom arbetslivet träna? 

Vi kan kompetensträna fyra operativa färdigheter: tanketräning, motivationsträning, kommunikationsträning och ledarskapsträning. Dessa färdigheter utvecklar individen i det personliga ledarskapet och bidrar till att individen utnyttjar sina resurser bättre och effektivare professionellt och privat. 

1. Tanketräning

Det finns en anledning att ägna tid åt tanketräning, eftersom vanligt förekommande problem i arbetslivet är stora informationsmängder vilket leder till stress och minnesluckor. Splittrad koncentration som gör att man har svårt att slutföra arbetsuppgifter, ogenomtänkta beslut, problem med att komma på nya idéer och tänka i andra banor. 

Resultat: Förhöjd strategisk tankekapacitet.

2. Motivationsträning

Motivationen tränar vi eftersom det i arbetslivet ofta framkommer att många saknar motivation och tydliga riktningar, att motivationen är svår att styra eftersom man inte vet hur man motiverar sig själv. Ibland kan man känna att man tappat sugen och ofta förhalar saker fast de är viktiga och behöver utföras.

Resultat: Ökad drivkraft och motivation

3. Ledarträning

Under ledarträningen får du träningstekniker som hjälper dig att behålla kraft och fokus. Du får en modell som bidrar till att stärka din egen integritet och personlighet. Du får också pröva olika inspirationsverktyg. Du lär dig en strategi för resultatskapande kommunikation samt processer för att skapa ökat engagemang.

Resultat: Vinnande kultur

4. Kommunikationsträning

Kommunikationsträning är viktig av många anledningar eftersom det ofta brister i förståelsen för varandras olikheter vilket leder till missförstånd och konflikter. Ofta pratar man förbi varandra utan att lyssna och ställa klargörande frågor. Ibland kan man uppleva frustration i möten med andra och känna sig oförmögen att påverka det egna tillståndet.

Resultat: Resultatinriktad kommunikation

Att träna sin mentala förmåga är lika viktigt som att hålla igång fysiskt. Människan är född med olika kompetenser och genom att träna dem kan vi bli medvetna om varför vi fungerar som vi gör och därmed skapa möjlighet att påverka situationer.

Enkelheten och tillgängligheten och kontinuitet är viktig. Träna därför korta pass regelbundet likt ett fysiskt träningspass, istället för långa koncentrerade utbildningar.Det borde vara lika vanligt och viktigt att gå till gymmet för mental träning, som för fysisk träning.

 

Carina Juserius

Utbildare, Tränare, MetaCoach, på Kompus Kompetensträning

Carina.juserius@kompus.se

2019-03-27