Till startsida

Syns Greta-effekten även i projekt?

Det är mindre än ett år sedan 15-åriga Greta Thunberg satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm med ett plakat där hon skrivit: ”Skolstrejk för klimatet”. Sedan dess – augusti 2018 – har Thunberg bjudits in att tala vid Världsekonomiskt forum och i EU-parlamentet, hon har träffat påven och blivit utsedd till hedersdoktor, och Dalai Lama har beskrivit henne som en inspiration för dagens generation. Statsvetarna talar om en ”Greta-effekt” för att förklara omfattningen som miljöfrågorna hade på vårens EU-val. Men hur ser det ut i projektvärlden? Hur viktig är miljöfrågan för oss i vårt dagliga arbete? Låt mig besvara frågan genom att peka på 3 saker från forskningen om hållbarhet och projekt.

För det första, menar många, är ’hållbarhet’ ett luddigt begrepp vilket innebär att det kan ta konkret form i många olika slags handlingar. Ofta översätts emellertid begreppet till indikatorer som ska följas upp och mätas under projektets gång. Men även om det är bra med tydlighet löser indikatorer inte ensamma hållbarhetsfrågan. Hållbarhet är ett ideologiskt begrepp, och som sådant ett begrepp som behöver hållas vid liv genom kontinuerlig reflektion och diskussion. Risken är överhängande att möjligheterna till en sådan diskussion i projektarbete är begränsad, på grund av tajta deadlines, överarbetade medarbetare och begränsade budgetar.

För det andra är det så att även om intresset för hållbarhet i och genom projekt ökat explosionsartat de senaste fem åren – antalet vetenskapliga artiklar inom området har ökat närmast explosionsartat – så är forskningen väldigt västcentrerad. Drygt 70% av alla vetenskapliga artiklar som publicerats om hållbarhet i/genom projekt sedan 2013 är skrivna av forskare från Europa och USA. På ett sätt är detta bra eftersom västvärlden står bakom mycket av de hållbarhetsproblem vi har i dag, men risken är att vi upprepar historien genom att föreskriva lösningar för resten av världen; lösningar som möjligen fungerar här, men kanske inte överallt. 

För det tredje; även om retoriken om varför det är viktigt att jobba med hållbarhet i/genom projekt vuxit sig stark – den är definitivt tydlig i forskningen – så har vi fortfarande en bristfällig förståelse för hur projektledare faktiskt jobbar med hållbarhet i sin dagliga verksamhet. Hållbarhetsidén innehåller en grundläggande paradox i förhållande till projektidén genom att handla om långsiktighet, till skillnad från projektidén, som handlar om att tänka tidsbegränsat. Hur hanteras den här grundläggande paradoxen i dagligt projektarbete? Trots att forskningen på området ökat vet vi fortfarande lite om detta – mycket av forskningen handlar om indikatorer och ramverk. 

Huruvida det finns en Greta-effekt inom projektområdet eller inte är alltså svårt att säga. Uppenbart är dock att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att förstå hur vi bättre jobbar mot en hållbar värld i och genom projekt. Kanske har du några bra tips att dela med dig av?

Anette Hallin

Professor i företagsekonomi, Åbo akademi och docent vid Mälardalens högskola

 

Vill du läsa mer?
 
Sabini, L., Muzio, D., & Alderman, N. (2019). 25 years of ‘sustainable projects’. What we know and what the literature says. International Journal of Project Management, 37, 820-838. doi:10.1016/j.ijproman.2019.05.002

 

2019-07-08