Till startsida

Storskalig Agilitet

Seminariet kring självorganisation i storskalig agilitet lockade över 30 deltagare och ledde fram till insiktsfulla diskussioner. Andra halvan av seminariet blev en djupdykning i Communities of Practice och dess roll idag och i framtida organisationer. En djungel av digital verktyg finns till hands men först och främst bör organisationen sätta en målbild och förväntningar med dessa Communities of Practice för att sedan kunna fatta ett bra beslut kring stödjande hjälpmedel och arbetssätt.

“Det var mycket intressant och jag tar med mig detta direkt till vår ledningsgrupp ang strategier för kunskapsdelning och kommunikation. Bilden med dimensionerna gav mig en aha-upplevelse. Vi famlar med flera verktyg, men har ännu inte satt målbilder eller gränser för vad som bör användas för vad.” - @Marcus Broman

Dimensionerna som Marcus nämner innebär att digitala hjälpmedel placeras ut på skalorna Formell vs Informell och Samla in kunskap (dokumentera, standardisera) vs Koppla samman kunskap (individer).

@PMI Sweden via @Martin och @Chalmers University of Technology via @Ludvig och @Daniel tackar alla deltagare och ser framemot framtida diskussioner på området.

 

2018-11-07