Till startsida

PMI Global Conference Los Angeles 2018

Årligen genomför PMI en global konferens i projektledning. Årets upplaga ägde rum i början av oktober i Los Angeles, Kalifornien. Huvuddelen är en tre dagars konferens med Key Note Speakers och ett stort antal seminarier att välja bland. Nästa år är det PMI’s 50-års jubileum och konferensen äger då rum i Philadelphia, Pennsylvania även det i början av oktober. Mer information kommer på pmi.org i början på nästa år.

Konferensens innehåll & upplägg

Utöver konferensens tre huvuddagar finns det möjlighet att delta i kurser och ytterligare seminarier dagarna före och efter. Upplägget bjuder in till spontan dialog med andra projektledare verksamma globalt inom många olika branscher. 

Utöver det schemalagda programmet finns det många tillfällen för spännande och utvecklande diskussioner vilket också leder till nya kontakter.

Deltagande på konferens, seminarier och kurser ger PDU poäng vilket på så sätt bidrar till att vidmakthålla sin certifiering.

Det övergripande budskapet

Vi kommer ständigt att mötas av förändringar vilket ställer ännu större krav på ledarskap.

  • Mer fokus kommer att läggas på projektledarskap och mindre på traditionell projektledning

  • Att möta kundens förväntningar blir viktigare än att uppnå projektets initiala mål och resultat

  • Det blir allt viktigare att kunna hantera förändrade mål och förutsättningar vilket kräver en smidig förändringshantering

  • Artificiell Intelligens (AI) kommer att få en allt tydligare del i projektens administration

 

Christian Schei, PMP 

christian.schei@scheiconsulting.se

Fredrik Berinder, PMP

fredrik.berinder@berinderconsulting.se

 

2018-10-12