Till startsida

Likheterna mellan olika typer av projekt är oftast större än skillnaderna – eller?

Jag skulle vilja starta med ett klassiskt exempel: Äpplen och päron. Som jag ser det är likheterna mycket större än skillnaderna! Båda är exempelvis frukter, de växer på träd, har kärnor, är ofta gröna, smakar gott, kan köpas i matbutiker, växer i Sverige och formen är snarlik (jo, faktiskt).
Om du går in för att finna skillnader så kommer du att lyckas med det, medan ett fokus på likheter kommer att generera just sådana.
Jämförelser påverkas av referensramar och attityder: Hur går dina tankar kring likheter och skillnader mellan olika typer av projekt, och vilken typ av projektledare som krävs? 

Många av de projekt jag arbetar med är fastighets- och byggprojekt, och även om det är mindre vanligt idag än när jag började i branschen 1993 efter civilingenjörsexamen från Chalmers, så förekommer fortfarande attityden att husbyggnation är något helt annat än infrastrukturprojekt. Förvisso finns det ett antal skillnader, avseende exempelvis tekniska lösningar, geografisk utbredning, mängden leverantörer, liksom vem som är beställare. Dessa särdrag måste förstås beaktas, men jag menar att ur ett projektledarperspektiv är likheterna mycket större än skillnaderna. I båda fallen handlar mycket om att organisera och bemanna rätt, leda och entusiasmera projektorganisationen, hantera olika intressenter, hantera risker, följa tidplanen samt ha koll på vad som ingår i det befintliga projektet, och vad som är nya önskemål som kräver beslut om utökat uppdrag.

Ovanstående är åtminstone sant för byggprojekt som är så pass stora att projektledaren har en organisation omkring sig där det finns inköpare och arbetsledare, där någon är specialiserad på arbetsmiljö, några kan avancerade betonggjutningar, en har koll på miljöcertifiering, medan andra har vad som behövs för att driva installationsarbeten på ett effektivt sätt. I mindre byggprojekt däremot, där projektledaren är ensam (och då oftast kallas för platschef), krävs mycket mer detaljkunskap och praktiska färdigheter av den ansvarige – som ju i princip förväntas kunna göra nästan allt själv. Av samma anledning är det inte alls säkert att någon som är mycket erfaren och duktig på att driva små projekt är rätt person att driva stora projekt, och tvärtom.

Efter 4 år i byggbranschen bytte jag bransch tvärt (1990-talet var, som en del av er säkert minns, tuffa år i byggbranschen på grund av fastighetskrisen i slutet av 1980-talet), och började arbeta som projektledare på Ericsson. En helt ny bransch, och ett skifte från byggnation till utveckling av mjukvara. Även om jag köpte min första dator i nådens år 1982 (en Sinclair ZX81) och sedan dess varit intresserad av datorer, så var det förstås ett skifte som krävde fokus och engagemang. Jag fick gå ett stort antal internutbildningar på kort tid, och tack vare duktiga projektmedarbetare och genom att fokusera på vad, vem, när och till vilken kostnad – fungerade det. Hade jag fortsatt i rollen som IT-projektledare skulle jag ha behövt förkovra mig ytterligare inom objektsorienterad programmering, systemintegration och testning, men i mitt fall blev det flytt till Skåne och på nytt ett skifte av fokus. Under de följande 10 åren hade jag ett antal olika chefsroller inom IT, Telecom och bygg - allihop projektbaserade verksamheter, vilket gav nya reflektioner kring likheter och skillnader mellan olika typer av projekt. 

I min roll som managementkonsult har jag de senaste 12 åren arbetat med många olika typer av projekt i skiftande sammanhang, och genom min egen forskning om stora och komplexa projekt har jag förkovrat mig ytterligare. Så mitt inledande påstående om att likheterna mellan olika typer av projekt oftast är större än skillnaderna grundar sig i mina samlade erfarenheter och reflektioner. Och även när projektens innehåll skiljer sig åt på väsentliga punkter så är projektledarrollen snarlik, åtminstone i lite större projekt där det finns en hel projektorganisation med olika specialister att delegera till, och sedan leda mot projektmålen. Jag tänker att det väl är just därför det finns en organisation som täcker alla typer av projekt – PMI.

Så, hur ser det ut i din bransch? Är alla projektledare stöpta i samma form, eller går det att komma in i projektledarrollen även om du har en annorlunda bakgrund, och kan det senare till och med vara en tillgång? Det vore väldigt givande att ta del av era berättelser och reflektioner!

Henrik Szentes
Konsult och forskare kring organisering, ledarskap och beslutsfattande 

 

 

 

Taggar:

2023-02-04

Henrik Szentes är
konsult och forskare kring organisering, ledarskap och beslutsfattande.