Till startsida

Dubbel leveransprecision på PMI-seminarium i Örebro

Den 6 november 2018 arrangerades om inte det första PMI-seminariet i Örebro, så åtminstone det första på länge. Fyrtio projektintresserade deltagare fick lyssna på två föredrag med fokus på leveransprecision. Först ut var Bengt Nilsson, VMG, som inledde med den teoretiska grunden bakom deras affärsidé Velocity, för att sedan ge ett empiriskt exempel från ett tyskt stålindustriföretag. Därefter berättade Sofia Bratt, Epiroc, om deras prestigefyllda uppdrag att leda EU-projektet för en mer hållbar gruvindustri. På plats var även PMI-värden Marina Wallgren för att representera och presentera PMI.
 
Kvällens seminarium ägde rum på Epiroc i Örebro. Som titeln anger, så var den röda tråden leveransprecision. Bengt Nilsson, VMG, tog upp några av de stora utmaningarna som finns i en multiprojekt-miljö och deltagarna nickade igenkännande. Han presenterade sätt att förhindra flaskhalsar och visade hur ett effektivt flöde kan skapas.
 
Epirocs PMO för produktutvecklingsprojekt, Sofia Bratt, presenterade SIMS, det pågående EU-projektet för en mer hållbar gruvindustri. Detta arbete innefattar 13 parter, där Epiroc står som huvudprojektledare. Hon berättade med stolthet att de klarat den första etappen och påvisade de faktorer som gjorde projektet till en succé.
 
Av: Marina Wallgren
 
 

2018-11-13