Till startsida

Bli inte slav under Covid-19 - ta kommandot över situationen

Att tappa kontrollen kan innebära att du får ett stresspåslag och handlar irrationellt. Att reagera med stress och få katastroftankar är helt naturlig och inget ovanligt, oavsett om världen drabbats av Corona eller ej. Det viktiga är vad vi gör med dessa tankar och hur vi stannar upp och agerar. 

Stress är en mycket framgångsrik överlevnadsfunktion mot fysiska faror. Att agera snabbt och kraftfullt kan vara skillnad på liv eller död, i alla fall i en hotfull situation på savannen, öga mot öga med den sabeltandade tigern. Idag 2020 är det sällan vi i Sverige upplever en sådan situation, vår stress handlar oftare om tanken om verkligheten än den verkliga verkligheten.

Kanske har Covid-19 gett dig ett stresspåslag utifrån dina tankar om verkligheten, tankar som att familj eller vänner ska insjukna i Covid eller till och med dö. Att du ska ska permitteras, varslas eller kanske förlora arbetet. Och utifrån dessa tankar har du kanske följd tankar som, “Om jag förlorar mitt arbete får jag gå ifrån mitt hem. och min partner kommer vilja separera.” Dessa katastroftankar är inget än just tankar. Tankar om verkligheten. Dock är den här typen av tankar vanliga och helt naturliga. Däremot behöver vi förhålla oss så att vi inte blir så påverkade av situationen. 

Bli medveten om dina tankar och förändra ditt tankesätt. 

Det vi många gånger gör är att värdera vår tanke som om den vore sann. Vår hjärna tror nämligen på det vi säger. Men det finns massor av nycklar för att sluta vara slav under våra tankar. Det första är att inse att en tanke bara är en tanke och ingenting annat. Hjärnan är fantastisk men som sagt väldigt lättlurad och tror på det vi säger.
 
Det andra är att bli medveten om tankarna när de kommer. Genom att omformulera våra tankar kan vi på så sätt påverka hur mycket de kommer att påverka oss. När en tanke som Jag kommer bli sjuk i Covid-19 kommer, testa då att tänka; Jag tänker att jag kan bli sjuk i Covid-19. Genom att tala om för oss själva och hjärnan att det endast är en tanke så hjälper vi oss att inse att det är just en tanke och inte en sanning. Ord är länk mellan tanke och känsla, genom att välja ord som får oss att se situationen i ett annat perspektiv hjälper. 

Hjärnan är konstruerad så att den kommer larma så länge som den ser en potentiell fara men den tredje nyckel kan hjälpa till att råda bot på det. Vi kan förändra vårt förhållningssätt till våra tankar genom att skapa en handlingsplan. En handlingsplan som säger VAD vi ska göra OM våra värsta tankar besannas, en sådan handlingsplan hjälper vår hjärna att lugna sig.
 
Covid-19 har visat sig vara väldigt smittsam, något som nästan är lika smittsamt är oro och lugn. Genom att omge oss med människor som utstrålar ett lugn försätts vi själva också mer i harmoni än om vi omger oss med oroliga och stressade människor. 

Sharing is caring

Eva Svärd

Eva erbjuder föreläsning och workshops med fokus på stresshantering och självledarskap/ledarskap

www.evasvard.com

eva@evasvard.com

Taggar:

2020-06-11

Eva Svärd

Eva erbjuder föreläsning och workshops med fokus på stresshantering och självledarskap/ledarskap