Till startsida

Vilken standard, metodik och vilken certifiering passar mig och min organisation?

Till stöd för arbete som bedrivs i projektform kan vi luta oss mot en standard. För att få stöd i form av en strukturerad modell med beslutspunkter och dokumentmallar kan vi använda oss av en projektmetodik. Seminariet kartlägger befintliga standarder och metoder för projektledning samt kartläggning av certifieringar kopplade till dessa.

In order to support work carried out as a project, available standards can serve as guidelines. There is support in form of structured models with decision points and document templates available which can be use within a project methodology. The seminar will map available standards and methods for project management as well as certifications linked to these.

Ort: Göteborg
Plats: KnowIT, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg
När: 2017-09-06 (kl 17:30-19:00)Lägg till i din kalender

Seminariet hålls av Martin Hultman som är expert inom projektledning med många år erfarenhet.

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 13/30
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1,5
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Summa PDU1,5