Till startsida

Strategiskt PPM en förutsättning för digital transformation

Vi befinner oss i en stor omställning där vi går från traditionella affärsmodeller till digitaliserade affärsmodeller. Våra arbetssätt förändras och det ställs stora krav på att vi skall vara effektiva och öka vår produktivitet. Krav ställs också på att organisationer skall ha en hög innovationsförmåga för att kunna möta framtidens kunder eller medborgares önskemål.

Projekt, program och portföljhantering har mycket att bidra till under den här omställningen. Att snabbt kunna fånga idéer, prioritera rätt initiativ i förhållande till affärsmålen och sedan se till att dessa projekt förverkligas enligt plan.

Under seminariet kommer vi att diskutera detta och visa hur det går till i praktiken med digitala verktyg

 

City: Stockholm
Location: Visuell Planering, Stockholm Waterfront Buildning, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
When: 2017-01-24 (17:00-19:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1.5
  • Power Skills0
  • Business Acumen0.5
  • Sum PDU2