Till startsida

Projektstyrning, utvecklingsmetodik och krav i en reglerad bransch

- Ett föredrag om projektmetodik och kravhantering i en bransch med tuffa myndighetskrav!

Välkommen till ett seminarium kring Project Excellence rörande system- och mjukvaruprojekt för läkemedel och medicinteknik! Vad skiljer dessa från projekt i andra verksamheter? Du ges en överblick över vad som är speciellt, vilka utmaningar projekten står inför och vad man kan ta till sig vid projekt i andra verksamheter. Krav och begrepp som V-modell, GMP/GAMP och 21 CFR Part 11 gås igenom, samt hur det fungerar ihop med SCRUM. Du kommer att få konkreta tips som ger idéer och tankar för det egna projektarbetet.

Frågeställningar som bl.a kommer att belysas är:
- Hur ser projekt- och utvecklingsmetoder ut för projekt inom medicinteknik och läkemedel?
- Kravhantering och spårbarhet - något för andra branscher att ta till sig?
- IT-system och mjukvaruutveckling - hur går strikt kravhantering ihop med agil metodik?
- Vad måste man förhålla sig till i projekt med regulatoriska krav?

Seminariet hålls av Per Häggström, seniorkonsult på Semcon. Per har över 20 års erfarenhet av mjukvaruprojekt i olika roller och branscher; telekom, energi, verkstadsindustri och läkemedel. Det har gett honom en bred erfarenhet och bild av vad som utmärker projekt i olika miljöer.

Per har en mastersexamen i datavetenskap och är PMP-certifierad projektledare. Han är fokuserad på projekt- och valideringsledning i verksamheter med regulatoriska krav.

Frukost serveras från kl 08.00 och föreläsningen startar 08.30.

Varmt välkomna!

Ort: Uppsala
Plats: Rapsgatan 7E, Uppsala Business Park, Hus 1 Konferenscenter vid restaurang Morellen
När: 2016-11-25 (kl 08:00-09:30)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 50/50
PDU-poäng: 1
Aktivitetsansvarig: