Till startsida

Program bör inte behandlas som stora projekt

Ort: Malmö
Plats: Va Syd (Hjälmarekajen 3)
När: 2019-04-24 (kl 17:30-20:00)Lägg till i din kalender

I komplexa förändringar där vägen till målet och hur alla intressenter skall hanteras inte helt kan definieras från början, men verksamheten verkligen behöver få nyttan, inte hårdvara på plats misslyckas ofta projektmetoden. Organisationer väljer därför att starta program. Dessa bemannas dock ofta med projektmänniskor som försöker köra det som ett projekt i en organisation som försöker behandla det som ett projekt. Det är därför viktigt att skapa verklig förståelse för skillnaderna. 

Detta seminarie kommer att behandla skillnaderna både ur teoretisk och praktisk synvinkel. Speciellt fokus runt organisation och ledarskap. Teorin baserad på både PMI och Axelos. De praktiska erfarenheterna baseras på byggandet av program i flera stora privata och offentliga organisationer. Slutligen kommer vi ha en diskussion om vad som krävs för att organisationer skall bli framgångsrika i sin applicering av programmetodiken

Eva Lotta Wikström har mer än 20 års erfarenhet av förändringsledning. Hon är delägare i företaget divM och arbetar bland annat som programledare av komplexa program i privat sektor, som ansvarig för att bygga upp programkontor för att säkra framgångsrik styrning och kontroll av program men också som mentor åt projekt- och programledare. 

Håkan Olsson har mer än 20 års erfarenhet av projekt och förändringsverksamhet. Han arbetar idag som konsult på företaget P4M Consulting med mentorstöd till och utbildning av flera programledare i både privata och offentliga organisationer.

 

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 26/30
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen1
  • Summa PDU2