Passion for Projects 2019

Info in English below

Välkommen till Passion for Projects Congress 2019!

Anmäl dig via formuläret under "Boka".

Du kommer behöva ett personligt inloggningskonto för att anmäla dig, om du inte har ett konto sedan tidigare behöver du registrera dig genom att trycka på "Registrera konto" 

Ditt konto ger dig en mängd fördelar, du kan bland annat skapa kontakt med andra deltagare och stjärnmärka de sessioner du vill lyssna till i vårt digitala program.  

Du kan betala med kort eller mot  företagsfaktura. Notera att vid faktura tar vi ut en faktureringsavgift på 35 SEK.

Vill du göra en gruppanmälan kontaktar du oss via och anger:

 • Företagsnamn

 • Faktureringsadress

 • Kontaktperson

För varje deltagare behöver vi:

 • Namn

 • Medlem / icke medlem i PMI SE (för medlemmar behövs medlemsnumret)

 • Specialkost eller något annat vi behöver känna till

Några detaljer inför eventet:

 • Under eventet kommer filmning att ske under olika tillfällen. I och med att du anmäler dig till detta event godkänner du att vi använder detta material för marknadsföring för kommande PfP och PMI Sweden Chapter. Om du inte godkänner filmning ska du och meddela detta.

 • Allergier och annan specialkost meddelas i registreringsformuläret.

 • Hotell bokas av dig separat och ingår inte i anmälningsavgiften. 

 "Early Bird" rabatt om 800 kr till och med 2019-01-31. Eventet är avbokningsbart till 2019-02-28 mot en avgift av 10% av anmälningsavgiften.

 

Mer information om Passion for Projects hittar du på passionforprojects.org

 

 

 

Welcome to Passion for Projects Congress 2019! 

This is the registration site for the event, sign up via the form under "Book". 

You will need a personal login to sign up.

If you do not have an account before, you will need to create one by clicking "Create Account". If you need help, feel free to contact us at , and we will assist you! 

Your account gives you a number of benefits, amongst connecting to other participants and to mark the sessions you want to attend in our digital program.

You can pay by credit card or by company invoice. Please note, a billing fee of 35 SEK will be added if you choose to pay by invoice.

If you want to make a group registration, please contact us at and state:

 • Company name

 • Billing address

 • Contact

For each participant we need:

 • Name

 • Member / Non-member of PMI SE (The member number is required)

 • Special food or anything else we need to know

Some details for the event:

 • NOTICE OF FILMING AND PHOTOGRAPHY 

Please note that filming/photography is taking place during Passion for Project Congress 2019. By signing up to this event, you agree that we can use them as promotional and archival purposes for Passion for
Projects Congress and PMI Sweden Chapter. If you would prefer not to be photographed please let the photographer know or .

 • Please fill in your allergies or special diet on our registration from.

 • Hotel is booked by you separately and is not included in the registration fee.

 The "Early Bird" discount is 800 SEK through 2019-01-31. The event is cancelable until 2019-02-28 for a fee of 10% of the registration fee.

More information about Passion for Projects can be found on passionforprojects.org

 

Ort: Stockholm
Plats: Clarion Hotel i Stockholm
När: 2019-03-11 kl 12:45 - 2019-03-12 kl 16:30Lägg till i din kalender

Typ: Konferens
Kostnad: 2950 kr för Medlemmar inklusive "Early Bird"-rabatt á 800 kr och 3750 kr för övriga inklusive "Early Bird"-rabatt á 800 kr
Sista avbokningsdatum: 2019-02-28
Max antal deltagare: 500
PDU-poäng: 10
Aktivitetsansvarig:

Boka

Logga in för att boka eventet