Till startsida

Osäkerhet i projekt

Vill du veta mer om möjligheterna med att arbeta aktivt med osäkerheter i projekt? Tillsammans med Arkatay bjuder vi in till ett seminarium om hantering av osäkerhet i projekt under avslappnade former. Arkatays vision är att alla större projekt arbetar med definierade osäkerheter. Varje projekt ska kunna ge en väldefinierad och korrekt bild över kommande avvikelser från plan.

Efter kvällen har du en bättre förståelse för hur du och ditt team kan arbeta med osäkerheter i era projekt. Du har dessutom genomgått grundläggande kalibreringsträning vilket förbättrar din förmåga att korrekt återge osäkerhet, något vi människor annars är väldigt dåliga på (hur många gånger blir man t.ex. inte sittande i timmar med något man trodde skulle ta fem minuter?).

Alla projekt innehåller estimat och alla estimat innehåller osäkerhet. Väldigt få av de estimeringar som vi stöter på definierar osäkerheten och få projekt tydliggör var buffertar finns som kan hantera osäkerheten. Men det finns enkla verktyg och metoder som kraftfullt höjer kvaliteten i estimat. Under seminariet kommer, utöver kalibreringsträningen, ett verkligt fall att presenteras som visar på hur ett verktyg för osäkerhetsanalys kan användas för att få bättre och tydligare kommunikation mot intressenter och speciellt ett projekts styrgrupp.

Nyttorna är bl. a:
-Tydliggjorda risker
-Bättre tidsplanering
-Mer realistiska förväntningar

Varmt välkomna!

Boka via denna länk.

Ort: Lund
Plats: Tetra Pak Huvudreceptionen Ruben Rausings gata
När: 2015-11-10 (kl 18:00-20:00)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: