Till startsida

Open Space - fokus på att forma team

Efter ett första lyckat tillfälle där vi provade att köra Open Space online så provar vi nu att göra det här formatet till en återkommande aktivitet. Open Space är en mötesform där deltagarna sätter agendan. Ni kan själva välja vilka ämnen som ska tas upp och dessa bildar sedan ett antal grupprum. Det finns bara en lag - lagen om de två fötterna - som innebär att ni som deltagare bara närvarar i respektive grupprum så länge som ni känner för det. Det innebär att var och en får ta ansvar för sitt eget lärande och bidrag.

PMI Sweden Chapter planerar att göra det här till ett återkommande format för att få till ett bättre erfarenhetsutbyte mellan projekt-, program- och portföljledare i Sverige. 

Tema för detta open space-tillfälle är "Forma team". Ämnen skulle t.ex. kunna handla om att dela egna erfarenheter från välfungerande team, teorier kring teamformation eller ta upp någon aktuell frågeställning ni har just nu.

Dessa tillfällen kommer initialt att hanteras online via verktyget Wonder.me. Länk kommer i anslutning till mötet.

 

Plats: Online
Språk: Svenska
När: 2022-12-20 (kl 16:30-18:00)Lägg till i din kalender

Typ: Webinar
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 17/100
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1,5
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Summa PDU1,5