Till startsida

För första gången använder PMI Sweden chapter sig av elektronisk omröstning för val av 2016 års styrelse. Föreningen använder sig av en valberedning som samlar inkomna kandidater och presenterar ett färdigt förslag för föreningens medlemmar att rösta på. När omröstning sker vid ett årsmöte kan samtliga medlemmar föreslå kandidater vid sittande möte. För att samtliga medlemmar skall kunna förslå kandidater till elektronisk omröstning uppmanar valberedningen härmed medlemmar att nominera kandidater.

För att vara kandidat 

 • ·måste man var medlem i PMI Sweden Chapter, och PMI

 • ·bör man ha haft ett eller flera volontärsuppdrag inom föreningen tidigare under två år

 • ·måste man vara beredd att lägga tid på föreningen mellan styrelsemöten

 • ·måste man vara beredd på att resa till styrelsemöten

 • ·måste man vara beredd på att åka på minst ett årligt internationellt möte

 • ·bör man ha sin arbetsgivares uttalade stöd

 • ·skall man ha erfarenhet av arbete som projektledare

 • ·skall man ha goda ledaregenskaper

 • ·bör man ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter rollen innebär

Följande poster skall väljas

 • ·Ordförande, 1 år

 • ·Ansvarig Volontärer & iT, 2 år

 • ·Ansvarig Professionell Utveckling, Certifiering och Standards, 2 år

 • ·Ansvarig Marknadsföring och Kommunikation, 2 år

 • ·Branch Chair Öst, 2 år

 • ·Branch Chair Väst (fyllnadsval 1 år)

 • ·Branch Chair Syd, 2 år

 • ·Revisor, 1 år

 • ·Revisorssuppleant, 1 år

 • ·Ordförande valberedningen, 1 år

 • ·Valberedningsledamot, 1 år

 • ·Valberedningsledamot, 2 år

 • ·Valberedningsledamot, 2 år

För att läsa mer om de olika ansvarsområdena hänvisas till föreningens stadgar http://www.pmi-se.org/Medlemmar/Stadgar

 • Nomineringar behöver innehålla

 • ·vilken roll som avses

 • ·kandidatbeskrivning

 • ·motivering

 • ·kontaktuppgifter till kandidaten

 • ·kandidatens medgivande till att vara kandidat 

Vi behöver få in nomineringar senast 19 november kl 18.00. Nomineringar skickas till Mattias Petrén, ordförande för valberedningen. mattias.petren@pmi-se.org

Fram till 30 november kommer valberedningen sammanträda flera gånger och utifrån nomineringar, egna förslag samt sittande styrelse ta fram ett förslag. Valberedningen kommer att framlägga ett förslag till föreningens medlemmar under januari 2016. Därefter sker omröstning på valberedningens förslag. 

Med vänlig hälsning,

Valberedningen PMI Sweden Chapter

Peter Bergevald

Patrik Bergström

Mattias Petrén