Till startsida

När behövs förändringsledning i ett projekt?

När behöver man förändringsledning i ett projekt eller i ett utvecklingsinitiativ och hur tar man reda på det?

Ort: Malmö
Plats: Webinar via Zoom
När: 2020-11-04 (kl 18:00-20:30)Lägg till i din kalender

På detta seminarium kommer deltagarna att få ta del av en enkel men effektiv metod för att på ett tidigt stadium i projektet kunna göra en övergripande analys kring vilken grad av komplexitet en förändring har. Helt enkelt, vem påverkas och på vilket sätt av det som projektet eller initiativet ska leda till?
Med utgångspunkt i resultatet från denna analys (påverkansanalys) kan diskussion med sponsorer och ansvarig ledning inledas kring hur man kan hantera förändringsaspekten ur ett mottagarperspektiv. Deltagarna kommer även att få insikt i vad förändringsledning är och vilka risker som uppstår om man inte ger människor förutsättningar för att hantera en förändring.
Seminariet växlar mellan teori, metod och reflektion i mindre grupper där diskussionen faciliteras av en förändringsledare.
 
Seminariet leds av Charlotta Nordström och Karin Holmberg. Till sin hjälp i gruppdiskussionerna har de Britt Bergfors, Carina Burgete och Ylva Sundmark. Samtliga har en bred och mångårig erfarenhet av såväl verksamhetsutveckling som förändringsledning och är medlemmar i ACMP Sweden, den svenska avdelningen av den internationella organisationen Association of Change Management Professionals.
 
Varmt välkomna!

 

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 35/35 (2 st i kö)
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working2
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Summa PDU2