Till startsida

Kör vi rätt projekt?

En kväll med fokus på helheten och sambanden mellan projekt, strategi och benefit management: "There is no logic in delivering a great project if it is not the right project for the organization."

Behovet av att tydligt förankra strategin med projektportföljen har ökat de senaste åren och uttryckts i många olika undersökningar. Att dessutom tydliggöra hur varje projekt bidrar till strategin har framhävts som en av de största framgångsfaktorerna för en lyckad strategiimplementering. Verksamheter som värderar projektportföljshantering som en viktig beståndsdel av hela förändringsprocessen och dessutom fokuserar på vilka värden varje projekt tillför, är mer framgångsrika än verksamheter som inte har denna helhetsbild. 

Ortelius har under 15 år utvecklat sitt verktyg Inorigo som strukturerar information och kunskap i komplexa verksamheter. Plattformen stöttar företag i sin digitaliseringsresa genom att skapa en gemensam "corporate brain" som kunskapsarbetare kan interagera kring. En av plattformens applikationer, Change Navigator, fokuserar på projektportfölj i relation till strategi, utförande och tillgångar för att kunna prioritera projekten utifrån det värde de tillför organisationen.

Jiri Polak, partner och erfaren projektledare, kommer tillsammans med Sandra Markusson, försäljningschef, att presentera den bakomliggande tanken i plattformen, kundfall samt visa en demo. Ortelius har även arbetat fram ett koncept för ett programkontor, som vi under en gemensam workshop får möjligheten att diskutera kring och ge återkoppling till.

Ort: Malmö
Plats: Ortelius Management, Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö
När: 2016-11-08 (kl 17:30-20:00)Lägg till i din kalender

1730-1800 lättare förtäring och mingel.

Seminariet ger 1 PDU Strategic och 1 PDU Technical

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 20/20
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: