Till startsida

Hur man genomför strategier framgångsrikt

Betydelsen av att sätta människan i fokus och att tillämpa ett värdebaserat synsätt för strategigenomförande

9 av 10 strategigenomförande blir inte genomförda. Anledningen till detta är flera men bottnar oftast i att man inte fokuserar på människan och att man saknar gemensam färdriktning.

I en tid då samhället allt snabbare går mot helt nya tider med digitalisering, automatisering, robotisering och globalisering krävs att företagen blir mycket mera snabbfotade, att de transformerar sig mot organisatorisk agilitet. Detta ställer stora krav inte minst på ledarskapet samt förmågan att få med sig människor, så att tiden från nuläget till börläget blir så kort som möjligt. Flera samständiga studier och trender visar att efter 2020 kommer endast ca 50% av existerande organisationer att finnas kvar – dessa är de som snabbt kan anpassa sin affärsmodell till föränderliga kundbeteenden, för bästa kundupplevelse.

  • Vad gör det så svårt att genomföra?

  • Varför vi ska sätta människan i första rummet?

  • Stegen för framgångsrik strategiexekvering?

  • Varför och hur behöver Change Management integreras?

Christian de Loës visar dig vad som behövs för att lyckas och på köpet visa hur genomförandet blir mätbart. Detta seminariet riktar sig till nyfikna ledare som vill möjliggöra strategigenomförande.

Christian de Loës går utifrån hans egen erfarenhet och några exempel genom ett praktiskt tillvägagångssätt för strategidefinition och -genomförande med nyttorealisering som ”motor” och  som stödjer samtliga standarder i projektvärlden. Samtidigt möjliggörs införandet av portföljtänk på ledningsnivå. Det kommer att finnas element av gruppövning i hans anförande, så att deltagarna kan få smakprov hur det fungerar i praktiken.

Varmt välkomna!

Om Christian de Loës

Christian de Loës

Christian de Loës

Christian de Loës hjälper styrelser och bolagsledningar i mindre till mellanstora företag att överbrygga strategin och genomförandet. Han har mer än 25 års internationell erfarenhet av att sätta upp, leda och förädla samt transformera företag och organisationer alltifrån mindre, snabbväxande bolag till större, komplexa matrisorganisationer, från marknadsföring och försäljning till portfölj-, program- samt projektledning. Förutom hans rådgivningsuppdrag hos kunder anlitas Christian de Loës internationellt som talare, föreläsare och utbildare. Christian är civilekonom och han är PMP in Good Standing, medlem i PMI Sweden och Switzerland Chapter samt är Prosci ADKAR Certified Change Practitioner och innehar ett Six Sigma Green Belt certifikat. 

Ort: Stockholm
Plats: Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 12032 Stockholm
När: 2018-04-19 (kl 18:00-20:00)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 17/20
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen1
  • Summa PDU2