Till startsida

Hur förankrar man ett projekt för 100 000 år?

Ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt

Slutförvaret för använt kärnbränsle är ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att omhänderta det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. Det krävs en teknisk, naturvetenskaplig lösning för avfallet samtidigt som det krävs en plats och acceptans för slutförvaret. Hur kombinerar man dessa utmaningar och vad finns det för lärdomar att dra från Svensk Kärnbränslehanterings projekt till andra projekt?

Under seminariet beskrivs processen med att ta fram en metod för omhändertagandet av avfallet, att hitta en plats och hur SKB under lång tid har arbetat med förankring och kommunikation på nationell, regional och lokal nivå. Sara Perhat har under 20 år arbetat med kommunikationsfrågor på SKB och kommer under seminariet att  dela med sig av erfarenheter från lokaliseringsprocessen av ett slutförvar.

 

Ort: Malmö
Plats: Webinar
Språk: Svenska
När: 2021-03-18 (kl 18:30-20:30)Lägg till i din kalender

Typ: Webinar
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 32/50
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working2
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Summa PDU2