Till startsida

 

De företag som tar med de globala målen i sin strategi har stora konkurrensfördelar för att vinna lojalitet och förtroende hos dagens medvetna konsumenter, i offentliga upphandlingar och vid inhämtning av riskkapital. 

Det finns stora affärsmöjligheter i de Globala Målen och det är inte alls så svårt som det verkar. Seniora projektledare jobbar ofta nära ledningen och de strategiska besluten och har därför stor nytta av att sätta sig in i hållbarhet och Globala Mål. På ett lättsamt och interaktivt sätt sätter vi oss in i ämnet. Du får förståelse för närstående lagstiftning, vilka otroliga affärsmöjligheter det finns i hållbarhet och får tips om var du hittar lättillgänglig information för att lära dig mer.

 

Talare: Annette Wendin

Annette Wendin har verkat som projektledare, coach och förändringsledare i 30 år. Med stort intresse för människor, ledarskap och affärsmannaskap, har hon har drivit utvecklingsprojekt, kundprojekt och förändringsprojekt inom både näringsliv och offentlig sektor - och förmodligen gjort alla misstag man kan som projektledare. 2002 grundade hon INstant INfusion AB för att kunna dela med sig av sina lärdomar till andra projektorganisationer, projektledare och företagsledare. Hon är sedan några år tillbaka även certifierad i hur man implementerar de Globala Målen i strategiarbetet.