Till startsida

Att leda osäkra och komplexa projekt (Uppsala)

Är du fast i komplexitetsfällan med dina projekt?

Presentationsmaterial

Vi upplever att företag och organisationer i sin strävan efter att kombinera effektivitet och flexibilitet har skapat onödigt komplexa organisationer och modeller. Detta bekräftas av en stor studie utförd av Harvard Business Review med 100 amerikanska och europeiska företag. Man kom bland annat fram till att:

  • Under de senaste femton åren har vertikala nivåer, koordineringsorgan, interface-strukturer och beslutsgodkännande punkter ökat med mellan 50-350 procent.

  • Krav på företag utifrån har ökat sex gånger och för hantera detta har antalet interna processer och rutiner ökat 35 gånger.

  • I de företag som är mest komplexa lägger ledare 40 procent av tiden på att skriva rapporter och 30-60 procent i koordineringsmöten. Företagen blir helt enkelt mindre effektiva och medarbetare känner sig inte längre delaktiga och engagerade.

Detta påverkar också projekten som drivs i organisationerna. Ramverken kring Project Management blir mer omfattande vid varje uppdatering. Det är inte ovanligt att se projekt som är överorganiserade i förhållande till uppgiften och en mer ”mekanisk” projektledning som är fokuserad på styrning och kontroll.

Tillsammans med  Mats Ragnarsson, seniorkosnult på Wenell, kommer vi få en presantation i ämnet och möjlighet att diskutera våra erfarenheter som projektledare.

Mats har, tillsammans med Lars Marmgren, skrivet boken "Att leda osäkra och komplexa projekt". Mats har över 25 års erfarenhet av projektledning och 15 års erfrenhet som managementkonstult på Wenell.

17:00                 Mingel med lättare förtäring
17:20                 Presentation av Telia Company, Wenell och PMI
17:30                 Seminarium
18:30                 Kort kaffepaus
19:30                 Avslutning

Ort: Uppsala
Plats: Telia Company, Strandbodgatan 1
När: 2016-09-29 (kl 17:00-19:30)Lägg till i din kalender

Typ: Seminarium
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 39/40
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: