Till startsida

Reportage från Passion for Projects Congress 2018

En hjälteinsats av våra volontärer som jobbat på högvarv i månader. Hög nivå och bra bredd på talare. Nätverkande och inspiration. Kvällsunderhållning att minnas. Och självklart hjärtlig och god stämning, när projektbranschens mest passionerade människor möts på Passion for Projects Congress.

Passion for Projects Congress är Skandinaviens största mötesplats inom projektledning. I år organiserades och arrangeradas kongressen av volontärer från region väst. Vår ambition är att samla entusiastiska deltagare från hela Skandinavien som är intresserade av utveckla sin projektledningskunskap och bredda sitt nätverk. Årets kongress hölls på Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg den 12 och 13 mars, 2018. Kongressen bjöd som vanligt på fantastiska talare och en stor sponsoryta. 

Resumé av förstagångsbesökaren och entreprenören Peter Kurzwelly:

"Att leda förändring". Så lyder det första jag antecknade under Passion for Projects 2018. En konferens där jag i efterhand kan gå tillbaka och se att en hel del saker klarnade för mig. Eller klarnade är förmodligen fel ord, snarare lyftes upp från ett annat mer strukturerat perspektiv, vilket gav flera värdefulla insikter. Vi är alla, i alla fall nästan alla, förändringsledare. Ledare som just leder andra mot någon form av förändring. Från ett läge till ett annat. Oavsett projekt, komplexitet eller bolagsstorlek.

När man arbetar med startups och mindre tillväxtbolag, som jag gör större delen av tiden, är det lätt att man går i en fälla. En fälla som gör att man börjar se på större organisationer på ett förutfattat sätt. Ett sätt där man ofta lite för snabbt dömer ut de stora som långsamma, tröga och ofta oengagerade organisationer. Som en konsekvens av att det är på det viset “vi” små snabba organisationer pratar om jättarna. Det är vår chans - “Vi är snabbare”. Det är vårt skydd - “De kommer inte förstå vad vi håller på med förrän det är försent för dem”. Det är vårt arbetssätt - “Vi är agila på riktigt”. Därför är mötesplatser över gränserna så viktiga. En reality check för hur verkligheten faktiskt ser ut.

Jag är själv ingen certifierad projektledare, även om jag under konferensen insåg hur mycket projektledning jag gör till vardags utan att reflektera över det. Jag var på plats för att undersöka och ta reda på vad mindre organisationer och startups skulle kunna dra nytta av från innehållet och från PMI. Utöver en hel del insikter om egna arbetssätt och förbättringspunkter fick jag en betydligt djupare insyn i vad det innebär att arbeta som projektledare och med projekt/produkt/portfolio-ledning. Och kanske framförallt i hur projektledare i olika roller inom olika organisationer ser på sina roller.

Nu skall jag vara ärlig och erkänna att jag, med en icke-teknisk bakgrund, inte förstod exakt vad alla gjorde som jag pratade med under konferensen. Vad jag däremot förstod samt både såg och kände var att engagemanget och kompetensen definitivt fanns där. En kompetens och ett genuint brinnande intresse för hur man leder projekt och på så vis också förändring, från ett läge till ett annat. Hur man tar ett projekt från där man är till dit man vill. Oberoende av organisation och storlek. Vare sig det handlar om att leda projekt, program eller portfolio i en större organisation till att driva utveckling och förändring i ett mindre startup - vi alla vill till ett önskat framtida läge och det är vår förmåga att leda mot dessa och ta oss igenom förändringarna som arbetet innebär som ligger till grund för vår framgång.

Att träffa så många intresserade, engagerade och inspirerande människor som alla vill vara med och bidra till sin organisations framgång gav mig energi. För jag håller med Annette Wendin (och många med henne) om att “Förändring handlar om människor” och att hur väl vi lyckas med våra projekt avgörs av hur duktiga vi är på att förstå och leda människor genom förändring.

Där står de mindre tillväxtbolagen och startupsen med samma utmaningar som de större organisationerna. Även om komplexiteten ofta ökar med organisationens storlek så är det samma frågeställningar som diskuteras oavsett startup eller gigant - hur leder vi våra förändringsprocesser? Hur driver vi igenom framgångsrika projekt? Hur får vi med oss människorna i vår organisation?

Det engagemang och den kunskapen för dessa frågeställningar jag upplevde under Passion for Projects önskar jag sprider sig. Inte enbart till era egna organisationer utan också till “mina” organisationer. Till de små startupbolagen och mindre tillväxtbolagen. I den världen vet jag att er kunskap som professionella projektledare är enormt värdefull. Därför vill jag utmana er - engagera er, öppna upp er kunskapsbank för dem mindre och visa att ni finns som tillgång. För där är er kompetens om styrning och processer direkt avgörande för graden av framgång och tillväxt. I dessa mindre organisationer kan era kunskaper inom projekt- och förändringsledning skapa nya arbetssätt och större förståelse som i sin tur kan ligga till grund för fler framgångsrika startups och svenska unicorns.

På återseende!

Peter Kurzwelly Startup entusiast och ofrivillig projektledare

Grundare av G-Lab21 och Gbgtech meetup

Se intervju med Peter här!

 

Reportagefilm från Passion for Projects Congress 2018:

 

Bildreportage från Passion for Projects Congress 2018:

 • Passion For Projects Webb 1500px-1.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-1.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-10.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-10.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-108.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-108.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-11.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-11.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-115.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-115.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-12.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-12.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-13.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-13.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-130.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-130.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-14.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-14.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-15.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-15.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-19.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-19.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-25.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-25.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-3.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-3.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-35.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-35.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-39.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-39.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-4.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-4.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-40.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-40.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-42.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-42.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-49.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-49.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-5.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-5.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-6.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-6.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-66.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-66.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-7.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-7.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-77.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-77.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-8.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-8.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-85.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-85.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-89 (Beskuren).jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-89 (Beskuren).jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-89.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-89.jpg

 • Passion For Projects Webb 1500px-9.jpg

  Passion For Projects Webb 1500px-9.jpg

 

 

 

Vad våra sponsorer säger om att vara sponsor för Passion for Projects Congress:

 

Vi ses nästa gång!

Var med och arrangera nästa års kongress - läs mer om volontärsmöjligheter

 

2018-04-26