Till startsida

Ulrika ska leda Stockholmarna ur köerna

Jag heter Ulrika Hamberg och är PMP-certifierad sedan 2011. Jag är anställd och delägare i konsultföretaget Infrapartner AB. Vi har mestadels uppdrag som Projektledare, Projekteringsledare och Byggledare i beställarorganisationer. För tillfället är jag engagerad av Trafikverket som projektledare för tunnlarna under Lovön i projektet Förbifart Stockholm.

Jag växte upp i Göteborg, blev Bergsingenjör på Luleå Tekniska Universitet 1987 och flyttade därefter till Malmö där min första anställning var på Sydkraft som idag är Eon. Jag fick nästan omedelbart uppdraget att vara delprojektledare för ett bergrumslager i ett större projekt där vi byggde en hel gasolterminal med hamn och järnväg i Karlshamn. Därefter kom jag att arbeta inom olika projekt för bl.a. lagring av naturgas och utbränt kärnbränsle. Jag var även involverad i Hallandsåsprojektet i ett tidigt skede.

Jag flyttade till Stockholm 1994, skaffade familj och tog anställning på Vägverket där jag arbetade med både bergteknikfrågor och i projektledarroller i projekten Norra Länken, Södra Länken, Norrortsleden och andra mindre vägprojekt. Jag gjorde en liten avstickare under 3 år och deltog i utrullningsprojektet för det svenska 3G-nätet och gick därefter tillbaka till tunnelbyggandet igen. Som konsult deltog jag i Citybanans utbyggnad som projekteringsledare, i Tvärbanans utbyggnad som projektledare och i Slussen som Teknikchef. Sedan 2014 är jag projektledare i Trafikverket för tunnlarna under Lovön i projektet Förbifart Stockholm.

Berätta lite om ditt nuvarande projekt och din roll som projektledare?

Projektet som jag är engagerad i nu är ett av Sveriges största anläggningsprojekt någonsin. Förbifart Stockholm är en 21 km lång motorvägssträcka i en båge väster om Stockholm där 18 km går under jord. Jag är projektledare för en ca 7 km lång delsträcka som i huvudsak går under Lovön. Största delen av projektarbetet, när vi nu är i ett produktionsskede, fokuseras på att styra den entreprenör som utför tunnelarbetet och hantera avvikelser i geologi och entreprenader. Projektgruppen är sammansatt av både projektledarfunktioner såsom projekterings- och byggledare samt specialister inom bl a miljö, arbetsmiljö, kvalitet och risk. Vi är ca 25 personer och har just flyttat in i ett platskontor på Lovön. Jag har lett gruppen i 2,5 år och räknar med att leda oss i mål med entreprenaderna och en del andra arbeten om drygt 5 år.

Var lägger du mest av din tid i projektet? 

Jag lägger olika mycket tid på olika saker i olika skeden. När jag kom in i projektet höll vi just på att gå i mål med entreprenadupphandlingarna, skulle snart möta och introducera en ny leverantör samt som beställare bidra till att få igång tunneldrivningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Innan vi kom ut på etableringen ägnade jag mycket tid åt att tydliggöra mål, roller och ansvar samt att skapa lämpliga forum för gränssnittshantering, samarbete och informationsutbyte. När vi nu är igång ägnar jag mer tid åt att observera verksamheten, samordna mot andra delprojekt, kommunicera med intressenter och rekrytera nya medarbetare. Jag försöker också göra mig tillgänglig för att kunna diskutera svårlösta frågeställningar i projektet och gentemot våra leverantörer.

Vilka är de största utmaningarna i projektet? 

De största utmaningarna i just detta projektet har kommit att bli hanteringen av en utländsk entreprenör som är helt ny på den skandinaviska marknaden. Våra försök att hjälpa och styra dem skapar oväntat mycket arbete och av en art som vi inte är riktigt vana vid. Det innebär bl a att hålla organisationen vid gott mod när det inte går som man tänkt sig och att vara tydlig mot leverantören om vad som krävs för att uppfylla kontrakten.

Bildkälla: Trafikverket "Så byggs Förbifart Stockholm"

Vad har du lärt dig genom att leda det här projektet? 

Ju mer erfaren jag blir desto tryggare blir jag i min roll. Jag tycker att det blir allt viktigare att hålla sig till en systematik i projektledningen och -arbetet eftersom ett konsekvent arbetssätt gör vår samverkan och våra arbetssätt inom projektorganisationen mer begripliga. Det leder i sin tur till goda möjligheter för alla medarbetare att ta bra initiativ och växa i sina roller.

Vad skulle du säga är den viktigaste färdigheten som projektledare? 

Viktigast är nog en kombination av att vara systematisk och lyhörd. Man kan bygga sitt projekt ”by the book” men världen är aldrig så enkel. Man behöver lyssna in både medarbetarnas och omvärldens reaktioner och bidrag för att ständigt kunna omvärdera och anpassa arbetssätt och direktiv. 

Vad tycker du är några framgångsfaktorer?

Att både projektgruppen och de närmaste intressenterna är väl medvetna om målet och vad vi ska uppnå så att alla kan bidra till måluppfyllnad.

Att skapa en riktigt bra projektgrupp där medlemmarna kan både sin egen roll och sina kollegors roller samt förstår hur man ska arbeta tillsammans.

Att skapa ett bra förtroende inom projektgruppen så att man snabbt kan göra en riktig analys av uppkomna situationer och tillsammans lösa eventuella problem.

Har du några tips till andra projektledare?

  • Jobba på att få till ett bra gäng.

  • Skapa en egen trygghet genom att luta sig mot en systematik och skaffa en mentor att diskutera sina tankar och bekymmer med.

  • Glöm inte att fira både stora och små framgångar men också hantera eventuella motgångar så att man kan komma vidare.

 

Artikel av: Sara Rahnamoon

 

2018-01-01

Ulrika Hamberg, PMP®, projektledare, Infrapartner

Relaterad information

Förbifart Stockholm

Infrapartner