Till startsida

Jag heter Sara Rahnamoon och är ny volontärskribent för PMI Sweden chapter. Jag har de senaste tre åren arbetat som konsult hos WSP Management i Stockholm. WSP är ett globalt teknikkonsultbolag med ca 4000 medarbetare i Sverige. Här har jag haft roller som planerare, projekt- och projekteringsledare i både stora och mindre infrastrukturprojekt. Min stora drivkraft är utveckling, både den personliga och även företagets.

Berätta lite om ditt projekt och din roll?

Jag har nyligen ändrat riktning och tagit en roll som verksamhetsutvecklare internt på WSP. Mina fokusområden just nu är att driva förbättrings- och utvecklingsprojekt inom t.ex. kompetensutveckling och metodstöd för kollegor runt om i Sverige. 

Var lägger du mest av din tid i projektet? 

Kommunikation och struktur. I den här typen av roll är jag beroende av alla typer av input från verksamheten och där är kommunikationen viktig. Sedan tar det en del tid att strukturera upp och utvärdera underlag och information.

Vilka är de största utmaningarna i projektet? 

Att få en inblick i kollegornas vardag och vilka utmaningar som stöts på ute i uppdragen och på vilket sätt jag kan bidra.

Vad har du lärt dig genom att leda det här projektet? 

Vad som är tydligt är väldigt subjektivt men att vara öppen som person underlättar enormt mycket. 

Vad skulle du säga är den viktigaste färdigheten som projektledare? 

Att ha ett tydligt och öppet ledarskap där man hellre förklarar en gång för mycket.

Vad tycker du är några framgångsfaktorer?

Förstå att projektledning först och främst handlar om att kunna ta människor. Ju mer tid som läggs på att få ihop ett tajt team, desto bättre kommer arbetet flyta på. Det är ingen idé att skynda på och börja producera om man inte har hela teamet med sig. Sedan är kontinuerlig uppföljning minst lika viktigt. 

Har du några tips till andra projektledare?

Upplägget av projektstarten sätter sin prägel på hela projektets livstid. Avsätt tid för projektmedlemmarna att lära känna varandra samt vad projektets syfte är så att alla sitter i båten redo att färdas mot samma måldestination. 

 

2017-12-09

Sara Rahnamoon, PMP®, Verksamhetsutvecklare, WSP

Relaterad information

WSP