Till startsida

Projektledare jorden runt - för en bättre miljö

Charlie Christiansen har de senaste åren åkt mellan all världens hamnar med uppdraget att förbättra kryssningsfartygens utsläppsnivåer. Totalt har han besökt 95 länder varav 32 i Europa, de allra flesta genom arbetet på kryssningsfartygen.

Charlie är från början sjöingenjör från Uppsala och inledde sin karriär som maskinbefäl på svenska och utländska fartyg i 14 år för olika rederier, bland annat Wallenius lines. Sedan var han 20 år på företaget Plannja, tak- och vattenavledning, i Järnforsen, som underhållschef, personalchef och miljöchef. Han hade ansvar för fastigheter, säkerhet, brand och drev nybyggnationsprojekt av fastigheter, totalt omfattande ca 30 000 m2. Efter detta var han underhållschef på IKEA Industries i Hultsfred en tid innan han åkte ut på sjön igen. 

Charlie anställdes som projektingenjör på Marine Environmental Solution AB och skulle egentligen arbeta från Årsta men det saknades folk på fartygen. Det blev snabbt Charlies uppgift att leda projekten på plats på båtarna istället. Projektmålet är oftast nyinstallation av Scrubbers, fartygens ”partikelfilter”. Det finns krav från internationella shippingindustrin att samtliga båtar ska utrustas med dem. Scrubbers kan enkelt sett ses som en enorm duschkabin 8x10 m och används för tvätt av partiklar från avgaser på båtarna. Framförallt inom kryssningsindustrin för resor till Alaska och norska fjordar är detta ett mycket strikt krav för att få passera där av miljöskäl.

Berätta hur ett projekt går till och din roll. 

Projektet startar med en förstudie i vilken designtekniker 3D-scannar maskinrum upp till skorstenen. All data bearbetas för att få ihop till en ritning, som sedan skickas till de som ritar. En design tas fram med lätta material som klarar mycket sura miljöer. Man anpassar designen på plats efter båtens design, det är ofta mycket trångt. Därefter kan man börja beställa utrustningen och förbereda installationen. Som projektingenjör har Charlie kontakt med rederiet, personal ombord, inköpsavdelningen, installationsarbetarna och sköter all logistikplanering och samordning av arbetet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

10-12 timmar, man går igenom planeringen av dagen på morgonen med alla installatörer. Båtens personal informeras. Dagen före planeras eventuella heta arbeten. Vissa arbetena påverkas av positionen av båten, allt får inte utföras till havs eller i land.

Vilka är de största utmaningarna i projektet?

Att få in en så stor pjäs nästan högst upp i båten, ca 25 m höjd, i en enda bit kan vara en mycket stor utmaning. Ibland behöver man ta bort hela skorstenen för att kunna installera scrubbern med allt tillhörande kablage och utrustning. Logistiken, att få rätt utrustning till rätt del i världen till rätt tidpunkt är svår, mat och bagage till passagerarna är alltid prioriterat. Leveranserna måste ske just in time, stötvis till ett antal hamnar som båten lägger till i.

Vad har du lärt dig genom att leda det här projektet?

Lite ryska, säger Charlie och skrattar. Och lärt mig att umgås och samarbeta i en internationell miljö, en gång var vi 69 nationaliteter på ett fartyg. Det handlar mycket om respekt för sina medmänniskor.

Så blir han allvarligare i tonen och säger: Jag har också fått insikt i vilka tuffa arbetsvillkor som råder på båtarna, med minimala hytter och långa arbetspass, man blir tacksam för att man lever i Sverige med vår standard i arbetslivet.

Finns det några generella framgångsfaktorer för att lyckas med projekt i din bransch?

Dokumentationen är mycket viktig, av både installation och funktion. Samt att den inhyrda personalen har kunskap och erfarenhet av de här arbetena. Därtill behöver rederiets personal ha förståelse för att det blir arbeten ombord på deras fartyg under 6-9 månader. Det är en byggarbetsplats och lite av ett kaos under denna tid.

Har du någon annorlunda situation som uppstått som du vill dela med dig av?

Ibland måste man åka iväg på lite udda tider och okända platser för att ordna specifika reservdelar som saknas vid installation, säger Charlie. Han berättar om när han körde hela natten från Johannesburg till Kapstaden för att köpa glasfiberväv och epoxylim. Eller när han i Alaska en gång köpte upp hela lagret gängstänger som fanns i hela sydöstra Alaska. Ett annat spännande minne är det när han åkte upp i bergen på slingriga vägar på Madeira för att köpa ett förkrympningsrör som saknades. 

Den gången var jag mycket glad att jag hade en portugisisk kollega med mig för att undvika språkförbistring. Det hade aldrig gått att förklara annars, säger Charlie med ett uttryck av lättnad.

Borta bra men hemma bäst?

Men tre år fick räcka på havet den här gången. Charlie avslutar med att tipsa mig om ett forskningsreportage på P1 om kroppens biologiska klocka och som belyser de fysiologiska konsekvenser som långsiktigt skiftarbete och ständigt resande kan få på hälsan. 

Det har varit otroligt lärorikt men det är kämpigt att ständigt resa jorden runt på arbetstid, säger han. Inte minst när det är tågstrul på vägen hem mellan Köpenhamn och småländska Järnforsen efter att man varit ute och rest i världen. Då vill man bara komma hem. 

....för att landa en stund hemma...tills nästa spännande uppdrag väntar i en ny icke utforskad hamn? 

Schematisk bild av en Scrubber-installation. Bild lånad från Clean Marine.

 

Artikel av: Isabel Bergling Olanders

2017-12-24

Charlie Christiansen, projektledare, MESAB

Relaterad information

MESAB

Mer om avgasrening