Till startsida

Jag heter Johan Lönnberg, bor i Uppsala och har jobbat 10+ år som IT-konsult och de senaste 5 åren som projektledare inom olika branscher. Jag drivs av att ständigt få utvecklas och lära mig nya saker.

Berätta lite om ditt projekt och din roll?

Jag leder just nu ett projekt hos en läkemedelstillverkare som går ut på att förhindra piratkopiering. Många länder, bland annat USA och EU kommer snart införa en lag som kräver att alla receptbelagda läkemedel är märkta med en unik kod. Varje producerad kod rapporteras till en central databas i varje land och vid försäljning t.ex. i ett apotek görs en kontroll mot databasen att det är en giltig kod som säljs (en kod kan bara säljas en gång). Om koden inte finns i databasen kan det vara en illegal produkt. Mitt projekt säkerställer att varje produkt som produceras får en unik kod och att bara äkta koder rapporteras. 

Var lägger du mest av din tid i projektet? 

Kommunikation och planering. Det kanske låter som ett enkelt projekt men det kräver nya maskiner på alla produktionslinor och ett IT-system som hanterar alla koder och säkerställer kodernas äkthet.  Projektet går hela vägen från produktionsgolvet till molntjänster och påverkar stora delar av företaget som alla måste delaktiga i projektet för att det ska lyckas!

Vilka är de största utmaningarna i projektet? 

Tiden! Då stora delar av världens läkemedelsföretag gör detta samtidigt, skapar det en enorm utmaning för leverantörerna och en stor resursbrist.  Att hålla tidplanen blir ett måste för att få allt på plats innan lagarna träder i kraft. Är du inte klar i tid kan du inte längre sälja till den marknaden…

Vad har du lärt dig genom att leda det här projektet? 

Hur viktigt det är att avgränsa scopet. Ett projekt som påverkar nästan hela företaget får många ringar på vattnet och det gäller att vara försiktig kring scope creep.

Vad skulle du säga är den viktigaste färdigheten som projektledare? 

Inte tro på mirakel! (var realistiskt), kunna hantera det oväntade, ha bra struktur och vara lugn.

 Vad tycker du är några framgångsfaktorer?

Att vara ärlig och transparant när det gäller information.  Tänk dock på att förpacka information så att mottagen förstår från sitt perspektiv och är mottaglig för det du försöker förmedla.

Har du några tips till andra projektledare?

Ta inget för givet, fråga/informera en gång extra för att säkerställa att alla uppfattat problemet/uppgiften på samma sätt. T.ex. att avsluta ett möte med att summera vem som fått vilka actions.

 

2016-12-14

Johan Lönnberg PMP, Projektledare KnowIT