Till startsida

Vad är ett projekt?

Ett projekt är en tillfällig arbetsinsats för att ta fram en viss produkt, tjänst eller för att uppnå ett visst resultat. Projektet som arbetsform skiljer sig från andra arbetsformer genom att den har en bestämd början och ett bestämt slut. 

Exempel på projekt kan vara att konstruera och bygga ett hus, att utveckla en ny bilmodel eller att slå samman två avdelningar på ett sjukhus. Gemensamt för alla projekt oavsett storlek eller inriktning är de fem olika komponenterna: 

  • Initiering

  • Planering

  • Genomförande

  • Övervakning och styrning

  • Avslutning

Projektledaren är den person som har utsetts att leda projektgruppen för att uppnå projektmålen. Bland projektledarens viktigaste uppgifter är en god förmåga att leda, besluta, kommunicera och motivera. 

Projektet ska avslutas när dess mål är uppnådda. Det kan också avslutas därför att det visar sig att målen inte kan uppnås eller därför att projektet inte längre fyller något behov. Det kan också avslutas på beställarens begäran. 

Den som vill lära sig mer om projekt kan läsa Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Den 5:e utgåvan översattes och kom ut på svenska 2016. 

PMI stöder projekt och dess intressenter

PMI har som syfte att främja och utveckla projekt som arbetsform för alla intressenter som är involverade i projekt. Det är till exempel projektledaren, projektmedlemmarna, styrgruppen, beställaren och de som lånar ut resurser för att arbeta i projektet. Vi gör detta genom att arrangera seminarier på ett flertal ställen i landet under hela året. Seminarierna är en mötesplats för att förstå och lära sig mer om ämnen i och runt projekt. Många kommer på våra seminarier för att öka sitt yrkesnätverk och få erfarenheter från andra branscher och situtationer,

Vår årilga konferens (Passion for Projects) är en mötesplats för alla som brinner för projektledning. Med frivilliga krafter arrangeras Skandinaviens största kongress inom projekt och projektledning. Det är ett tillfälle att lyssna på många föredrag, besöka utställare och inte minst träffa andra som är involverade i projektledning. 

 

2016-03-14