Till startsida

Coachande ledarskap även för 

projektledare

Leder du genom kontroll och direktiv? Eller lyckas du frigöra dina projektdeltagares potential och egna drivkraft under den ofta tidspressade projektperioden? 

Många är idag överens om att det coachande ledarskapet är ett bättre ledarskap för att leda konsulter och medarbetare i vårt kunskapssamhälle än det mer traditionella med kontroll och där chefen sitter på lösningarna. Men jag vill reda ut frågan, hur väl det coachande ledarskapet egentligen är anpassat för projektledning. Finns det tid för coachning i projekt, och hur gör man?

Jag kontaktar Carina Lätt och Christina Lagnelius som båda har lång erfarenhet av coachning. 

Carina har skrivit boken ”Att coacha grupper” som ger en bra introduktion till ämnet. 

Christina är författare till boken och modellen ”Coachande ledarskap i praktiken: Propellermodellen™”. Båda böckerna ingår i kurslitteraturen till kursen Coachande ledarskap vid Högskolan i Kristianstad. 

Jag träffar först Carina som med sin mångåriga erfarenhet som konsult, arbetsledare och chefscoach borde kunna bringa lite klarhet i ämnet. Vi ses på Caffé Nero en ruskig vinterdag i Hornstull i närheten av hennes bostad. 

Coachande ledarskap är inte något nytt. Historiken kring begreppet kan du läsa mer om här: https://www.motivation.se/innehall/coaching-vad-ar-det-egentligen/

Begreppet var länge begränsat till idrotten men har i modern tid cirkulerat ett par decennier i olika former. Tidningen Chef har definierat begreppet: ”en coach kan vara en metafor för någon som fraktar människor till en plats de önskar nå”. Där skrev man redan för tio år sedan (2007-10-31) att coachning frigör tid för chefen samt ger medarbetaren bättre förutsättningar för motivation och deltagande i problemlösning. Carina hävdar också att coachning hade sin trendtopp då och har blivit ett inarbetat, till och med urvattnat begrepp och att det med tiden har förändrats vad man menar med coachning. Begreppet tar nya former och nya symbioser skapas med andra vetenskaper när ledarskapsteorin påverkas av nya forskningsrön. 

”Men i grunden handlar coachning om positiv psykologi och att arbeta genom andra”,säger Carina. Att ställa sig frågan ”vilka saker kan jag delegera till andra och inte?” Ju mer man delegerar ju mer potential frigörs. När en medarbetare presenterar ett problem kan man alltid vända på frågan och fråga ”hur har du tänkt, hur vill du lösa uppgiften?”. Ledaren, projektledare eller chef, ska inte sitta på alla svar utan fördela ut ansvaret och släppa kontrollen. Man kan se sig själv som ett verktyg för att nå ett gemensamt mål. 

Efter de öppna diskussionerna kan man förstås behöva summera vem som gör vad. Då kan man använda modellen SMART, så att det är tydligt vad var och en har tagit på sig att leverera. Men nyckeln ligger alltså i att låta gruppen ta fram både nedbrutna projektmål, och att arbeta med utmaningar och problemlösningar från start. Precis som enligt PM Book Guide handlar ju det här om att inkludera projektdeltagare och andra intressenter i tidiga skeden, i utformandet av project charter och kanske även project plan, tänker jag.

I projekt är det också extra viktigt att snabbt komma till stadiet performing enligt Tuckmans modell  forming–storming–norming–performing (1965). 

Men hur når man stadiet performing med ett coachande ledarskap? 

”Det är viktigt att ha en bra start”, säger Carina. ”Lägg fokus på att lära känna varandra, bestämma hur man vill jobba ihop. Det är förlösande att skratta ihop! Sätt målet, men ge medarbetarna förutsättningar istället för instruktioner, fråga vad de behöver för att bidra på bästa sätt.” 

Jag känner igen mig i Carinas beskrivning. Bland oss som leder projekt är det ju välkänt att det brukar löna sig i slutändan att tidigt investera i planering och teamkänsla. Det gäller att locka fram teamets hela kapacitet, lust och kreativitet för att nå lyckade projekt. Ett coachande förhållningssätt kräver alltså initialt en investering i form av tid, både för coach och deltagare, men det ger resultat!

Carina nämner den klassiska gula lappar-tekniken, men istället för att snöa in på leveranser ta sig tid att prata om vad som behövs, dvs förutsättningarna för att ta sig till projektmålet. Sen kan man visa att man ser alla deltagarna genom att ta en tur runt bordet – och gör det ofta! Det är också viktigt att sätta gemensamma spelregler initialt. 

Dessutom innebär det coachande ledarskapet avlastning för ledaren. I stället för att som projektledare ensam ge förslag på hur medarbetaren ska ta sig an en uppgift så delegeras frågan till medarbetaren som ofta har mycket bättre detaljkunskap. Det innebär att du får tid till att tänka strategiskt och planera långsiktigt, vilket många projektledare faktiskt misslyckas med.

Jag ringer också upp Christina Lagnelius för att ställa fler nyfikna frågor om coachande ledarskap i projekt. Christina har över 15 års erfarenhet av att lära ut det coachande ledarskapet. Hon har skapat Propellermodellen™ som delar det coachande ledarskapet i tre blad: chefen, coachen och ledaren. Alla tre behövs för att få ledarskapet att snurra effektivt. Min första fråga lyder:

Varför ska man använda coachande ledarskap i projekt?

Christina svarar utifrån Propellermodellen™s definition och säger att man med det coachande ledarskapet inte bara är projektledare eller chef utan även den inspirerade ledaren som medarbetarna vill följa. ”Det är inte budgetmålen som kommer att inspirera oss, utan ledarskapet”, säger Christina. ”Att möta varje medarbetare på ett sätt som gör att medarbetarna hittar sin motivation, sin potential och gör sitt allra bästa. Det skapas också synergier så att gruppens potential kan frigöras nästan exponentiellt med inspirerade individer som påverkar varandra. 1+1 är mer än 2”, säger Christina med ett leende.

Passar det att använda Propellermodellen™ även i projekt, trots att ett av propellerbladen kallas ”chefen”?

Absolut, just projektledare är en utmärkt roll för att använda sig av Propellermodellen™. För att kunna använda propellerbladet ”chefen” behöver man inte vara chef, däremot behöver en projektledare absolut kunna vara tydlig och kunna fatta beslut såsom en chef ska göra. Poängen med ett coachande ledarskap är att man kan få med sig medarbetarna utan det fulla chefskapet. Man ska ju inte beordra, utan i coachingen får vi med oss medarbetarna för att vi inspirerar dem. 

Krävs det några särskilda förutsättningar för att kunna använda det coachande ledarskapet i ett projekt?

Som alltid behövs en tydlighet från sponsorn om projektmålen, så att projektledaren kan leda medarbetarna dit. Sen behöver projektledaren kunna verktygen och våga använda dem. 

Tar det inte längre tid att coacha alla hela tiden?

Nej, det behöver inte ta längre tid att vara en coachande projektledare, det handlar mer om att använda verktygen i projektmöten för att undvika problem senare. Alla är olika och har olika förväntningar. Genom diskussioner och att synliggöra utmaningar initialt kan man se olikheterna i gruppen som en tillgång och undvika att de orsaker konflikter senare. All investerad tid i början har vi igen i slutänden. 

Vilka verktyg för coachande projektledning kan du rekommendera? 

Som projektledare behövs de fem verktyg som omnämns i boken om Propellermodellen™: aktivt lyssnande, en positiv människosyn, kraftfulla frågor, uppskattning och en samtalsmodell. 

”Ett tips är att lära sig ett verktyg i taget istället för att hasta fram för fort”, säger Christina. Det första verktyget, aktivt lyssnande, är grundläggande för god kommunikation med alla människor i ens närhet. Det innebär att man har mer fokus på den man lyssnar på än sig själv, lyssna värderingsfritt och att lita till sin egen intuition. Man kan öva på vem som helst, sina barn, sin partner eller sin kollega. ”Du kommer märka skillnad direkt i samspelet med din omvärld och upptäcka nya saker om både andra och dig själv”, säger Christina. 

Så, varför inte prova redan idag? 

 

Text av: Isabel Bergling Olanders

 

Vill du läsa mer om Coachande ledarskap, finns här några lästips:

Att coacha grupper: fokusera på gruppens positiva krafter

av Carina Lätt

Coachande ledarskap i praktiken: Propellermodellen™

Av Christina Lagnelius

Christina Lagnelius

CoachCompanion

 

Carina Lätt 

ChefsKonsulten

2018-04-06