Till startsida

Volontärer till Helsingborg

 
Rollbeskrivning: Vi söker volontärer som vill delta i och ibland leda arbetet att planera, förbereda och genomföra samt avsluta aktiviteter i Helsingborg. Aktiviteter kan vara föreläsningar, seminarier, pubkvällar eller andra aktiviteter som bidrar till Helsingborg nätverks utveckling eller tillväxt.
Arbetsinsats: Planering och avslutande arbete 1-2 timmar per månad. Förberedande och genomförande arbete 2-4 timmar per månad.
Kontakta Emma Robarth