Till startsida

Volontärsmöjligheter i Kompetensgruppen

 

Volontär till Certification and Standards, inget krav på geografisk placering

Rollbeskrivning: Stötta funktionen Professionell utveckling, Certifiering & Standarder med uppdatering av information på hemsidan angående certifiering, svara på frågor från medlemmar i PMI SC om certifiering samt att uppdatera nuvarande presentation om certifiering och göra den tillgänglig för alla som behöver den. Kännedom om  PMIs certifieringsprocess är önskvärd.

Arbetsinsats: 3 h per vecka de tre första veckorna, därefter 1 h per vecka

Kontakta Henrik Stadler, henrik.stadler@pmi-se.org