Till startsida

Volontärsmöjligheter i HR / IT-gruppen

 

HR/Volontärskoordinator - 

Rollbeskrivning: Ansvara för volontärshantering i regionen. Det innebär bl a registrering av nya volontärer och avregistrering av ej längre aktiva volontärer, administration av kontaktuppgifter, rättigheter i IT-lösningar och uppföljning av medlemsstatus. Volontärskoordinatorn skall också bidra till att rekrytera nya volontärer och utveckla processer för utveckling av volontärer inom PMI SE samt vara delaktig i de projekt som drivs av VP Volontärer och IT. Volontärskoordinatorn är en del av en matrisorganisation som rapporterar till VP Volontärer och IT och regionansvarig.

Arbetsinsats: I genomsnitt 4  h per månad.

Kontakta Therese Helander, therese.helander@pmi-se.org