Till startsida

PMBOK® Guide, sjätte utgåvan - nu på svenska

WSP Sverige har i samarbete med PMI Sweden Chapter tagit fram en svensk version av PMBOK® Guides sjätte utgåva. Med den svenska versionen kommer ännu fler projektledare, beställare och andra projektintressenter kunna ta till sig och arbeta enligt internationell best practice inom projektledning.

En gemensamt språk och nomenklatur är nyckel till förståelse. Med en svensk översättning blir nu den internationella, certifieringsgrundande litteraturen för projektledare mer tillgänglig och anpassad till det svenska projektlandskapet.

Första utgåvan av PMBOK® Guide lanserades 1996 av Project Management Institute. Sedan dess har en ny utgåva arbetats fram var fjärde år. Över 100 projektledare och volontärer deltog i framtagandet av den sjätte utgåvan. Den sjätte utgåvan finns översatt till 12 olika språk.

SJÄTTE UTGÅVAN:

  • 1 ny process – ”Hantera projektkunskaper”

  • Projektledarens roll – kapitel 3

  • Fyra nya inledande avsnitt i kapitel 4–13:

  1. Nyckelbegrepp

  2. Trender och ny praxis

  3. Överväganden vid projektanpassning

  4. Överväganden för agila/adaptiva miljöer

 
Boken finns nu tillgänglig på Vulkanmedia.se

För mer information kontakta Sara Rahnamoon på WSP Management

T +46 10-722 88 74 eller M +46 72-538 59 16

 
 

2018-11-19