Till startsida

Volontärerna - största tillgången för PMI SE

PMI SE är en organisation utan avlönad personal, helt beroende av volontärer! Vi genomför hundratals spännande och lärorika aktiviteter runt om i vårt land varje år. Utan våra volontärer hade det varit helt omöjligt. 

Som volontär bidrar du med din tid, din kompetens och ditt nätverkande. I utbyte blir du en del av utvecklingen av projektkompetensen i Sverige, tjänar PDU:er och får möjlighet till att bygga ditt professionella nätverk.

Arbetet i PMI SE är organiserat både lokalt och nationellt. På lokal basis engagerar man sig framför allt för att arrangera seminarier för kompetensbyggnad och nätverkande, nationellt bidrar man på stabsnivå och där kan man bidra med såväl professionell utveckling, medlemshantering, marknadsföring/kommunikation, IT som HR-frågor. 

Glöm inte att boka in 19 Maj om du vill träffa gruppen i Öst/Nord. Anmäla dig

 

Vill du veta mer om lokala nätverksgrupper? Kolla Här

 

Inte medlem och vill ha mer information ? Kolla Här

 

 

2016-05-10