Till startsida

Kära medlemmar,

Det börjar bli dags för vårt årliga val och röstning på kandidater till PMI SE styrelse och valberedning.

I enlighet med våra stadgar utlyser vi härmed valet som planeras att genomföras med start i 22 januari och pågå i enlighet med stadgarna under 30 dagar. Notera att vi i skrivande stund inte fått bekräftelse på datumet från PMI-kontoret i Bryssel så datumen kan komma att justeras något.

Valet genomförs elektroniskt med en lösning som tillhandahålls av PMI centralt och röstning sker på valberedningens förslag på kandidat till respektive roll som är ämne för nyval, omval eller fyllnadsval. Röstningen sker genom att varje medlem har möjlighet att välja att acceptera valberedningens förslag genom att rösta JA eller välja att inte acceptera valberedningens förslag genom att rösta NEJ.

Resultatet av valet presenteras på årsmötet 10 mars 2024

Med vänlig hälsning

Therese Helander

Chair Nominating Committee

Martin Hultman

Member Nominating Committee

Thomas Larsson

Member Nominating Committee

 

2023-12-19