Till startsida

Förslaget till ny styrelse, revisorer och valberedning för 2017

 
Styrelse

För val

Ordförande. omval 1 år Cecilia Svensson

Sekreterare, kassör tillika lika vise ordförande, omval 2 år Torsten Larsson

Ansvarig medlemmar, omval 2 år Jerk Vallgårda

Professionell utveckling, certifiering och standards, fyllnadsval 1 år Henrik Stadler

Marknadsföring och kommunikation, fyllnadsval 1 år jenny Chandler

Speciella projekt, nyval 2 år Anders Ekström

Branch Chair Väst, nyval 2 år Martin Hultman
 

Kvarstår ett år på tvåårig mandatperiod 

Ansvarig volontärer, Therese Helander

Branch Chair Öst, Jennifer Teodorsson

Branch Chair Syd, Katarina Strömberg

RevisorerÅke Foghammar, ordinarie, omval 1 år

Jan-Erik Larsson, suppleant, omval 1 år

 

Valberedning

För val

Susanne Henning, omval 2 år

Per Anevik, nyval 2 år

 
Kvarstår ett år på tvåårig mandatperiod

Peter Bergevald

Patrik Bergström, sammankallande

2017-01-09