Till startsida

Val år 2018 av kandidater till PMI SE Styrelse, Revisorer och Valberedning

Den 26 januari öppnade möjligheten att rösta på valberedningens förslag på kandidater till PMI SE Styrelse, Revisorer och Valberedning.

Möjligheten att rösta är öppen mellan den 26 januari och 26 februari. Röstning sker m.h.a. av PMI:s centrala lösning för röstningsförfarande. Samtliga medlemmar, med korrekt registrerad email adress hos PMI, har den 26 januari erhållit ett email med länk till röstningsverktyget samt personliga inloggningsuppgifter.

Påminnelse skickas ut den 19 februari per email till de medlemmar som ej röstat.

Kandidaterna har tagits fram och valet genomförs i enlighet med våra stadgar och i tillämpliga fall i enlighet med våra interna processer och rollfördelning.

Varje kandidat presenteras med text och bild i röstningsverktyget. Nedan finns dock en summering av valberedningens förslag på kandidater

Valberedningens förslag år 2018 på kandidater till PMI SE Styrelse, Revisorer och ValberedningFöljande roller/personer är ej ämne för val år 2018:

 • President, Cecilia Svensson, omval 1 år

 • Vice President Membership, Daniel Stenholm, fyllnadsval 1 år

 • Vice President Volunteers, Therese Helander, omval 2 år

 • Vice President Professional Development, Henrik Stadler, omval 2 år

 • Vice President Marketing and Communication, Richard Svahn, nyval 2 år

 • Branch Chair East and North, Jennifer Teodorsson, omval 2 år

 • Branch Chair South, Thomas Larsson, nyval 2 år

 • Vice President Special Projects, Ola Stensson, fyllnadsval 1 år

 • Vice President Passion for Projects, Katarina Strömberg, nyval 2 år

 • Auditor, Roland Gunnarzon, nyval 1 år

 • Deputy auditor, Jan-Erik Larsson, omval 1 år

 • Member of Nominating Committee West, Johanna Johansson, nyval 2 år

 • Member of Nominating Committee South, Per Anevik, omval 2 år

 • Past President, Mattias Georgson Petrén, kvar tills ny ordförande valts

 • VP Treasure & Finance, Torsten Larsson, kvar 1 år

 • Branch Chair West, Martin Hultman, kvar 1 år

 • Ordförande Valberedning, Patrik Bergström, kvar 1 år

 • Medlem Valberedningen, Susanne Henning, kvar 1 år

 

Med vänlig hälsning

Patrik Bergström, Ordförande Valberedningen

Susanne Henning, Medlem Valberedningen

Peter Bergevald, Medlem Valberedningen

Per Anevik, Medlem Valberedningen

2018-01-26