Till startsida

På grund av den rådande situationen så kommer PMI Sweden Chapters årsmöte 2021 att hållas digitalt.
Tid. 2021-03-15 kl. 17:30-18:30, Se vidare i Kalendariet.
Alla medlemmar är välkomna.

2021-01-29